en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


O MUZEUM / struktura

DYREKCJA
I ADMINISTRACJADyrektor
Marek Świca
tel. 12 634-59-32 wew. 21
sekretariat@mhf.krakow.pl

Zastępca Dyrektora
Adrianna Gębala-Pietras
tel. 12 634-59-32 wew. 41
tel. służbowy 797 029 933
adrianna.gebala-pietras@mhf.krakow.pl

Główny Kurator
Hubert Francuz
tel. 12 634 59 32 wew. 25
tel. służbowy 503 870 535
hubert.francuz@mhf.krakow.pl

Kancelaria i Kadry
sekretariat@mhf.krakow.pl

Joanna Różańska
tel 12 634-59-32 wew. 21
tel. służbowy 503 869 430
fax 12 631-04-55 wew. 27
joanna.rozanska@mhf.krakow.pl


Dział Finansowo-Księgowy

Główna księgowa
Aneta Pedryc
tel. 12 634-59-32 wew. 36
tel. służbowy 503 870 340
aneta.pedryc@mhf.krakow.pl

Stefania Rupa
tel. 12 634-59-32 wew. 36
stefania.rupa@mhf.krakow.pl


Dział Administracji

Kierownik
Wanda Lach
tel. 12 634-59-32 wew. 29
tel. służbowy 503 870 653
wanda.lach@mhf.krakow.pl

Magdalena Regulska - Sp. ds. technicznych
tel. 12 634-59-32 wew. 29
tel. służbowy 503 872 313
magdalena.regulska@mhf.krakow.pl

Joanna Skrejko
tel. 12 634-59-32 wew. 20
joanna.skrejko@mhf.krakow.pl

Archiwum Zakładowe
Joanna Skrejko
tel. 12 634-59-32 wew. 39
joanna.skrejko@mhf.krakow.pl
 

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIAKierownik
Aneta Kopczacka
tel. 12 634-59-32 wew. 31
tel. służbowy 503 870 435
aneta.kopczacka@mhf.krakow.pl

Eliza Kubiak - Specjalista ds. Promocji
tel. 12 634-59-32 wew. 31
tel. służbowy 503 869 431
eliza.kubiak@mhf.krakow.pl

Bartosz Flak
tel. 12 63459-32 wew. 31
bartosz.flak@mhf.krakow.pl

Anna Kowalczyk
tel. 12 634-59-32 wew. 31
anna.kowalczyk@mhf.krakow.pl

Księgarnia

Katarzyna Ożgo
tel. 12 63459-32 wew. 42
katarzyna.ozgo@mhf.krakow.pl

DZIAŁ INWENTARZYKierownik
Natalia Fyderek
tel. 12 634-59-32 wew. 30
tel. służbowy 503 870 553
natalia.fyderek@mhf.krakow.pl

p.o. Sekretarz Komisji Zakupów
Anna Janota-Strama
tel. 12-634-59-32 wew. 35
a.janota-strama@mhf.krakow.pl

Grażyna Dreścik
tel. 12 634-59-32 wew. 35
grazyna.drescik@mhf.krakow.pl

Marta Miskowiec
tel. 12 634-59-32 wew. 32
marta.miskowiec@mhf.krakow.pl

Ewa Piotrowska
tel. 12 634-59-32 wew. 37
ewa.piotrowska@mhf.krakow.pl

Małgorzata Kanikuła
tel. 12 634-59-32 wew. 37
malgorzata.kanikula@mhf.krakow.pl

Maria Szarek
tel. 12 634-59-32 wew. 37
maria.szarek@mhf.krakow.pl


Pracownia Dokumentacji Obrazowej

Gł. Specj. ds. Fotografii i Dokumentacji Obrazowej
Wojciech Staszkiewicz
tel. 12 634-59-32 wew. 33
wojciech.staszkiewicz@mhf.krakow.pl

Dorota Marta
tel. 12 634-59-32 wew. 33
dorota.marta@mhf.krakow.pl

Michał Misztal
tel. 12 634-59-32 wew. 35
michal.misztal@mhf.krakow.pl

DZIAŁ FOTOGRAFII I TECHNIKI FOTOGRAFICZNEJKierownik
Hubert Francuz
tel. tel. 12 634 59 32 wew. 25
tel. służbowy 503 870 535
hubert.francuz@mhf.krakow.pl

Marek Janczyk
tel. 12 634-59-32 wew. 34
marek.janczyk@mhf.krakow.pl

Monika Kozień-Świca
tel. 12 634-59-32 wew. 32
monika.kozien@mhf.krakow.pl

Marta Miskowiec
tel. 12 634-59-32 wew. 32
marta.miskowiec@mhf.krakow.pl

Andrzej Rybicki
tel. 12 634-59-32 wew. 43
andrzej.rybicki@mhf.krakow.pl

Marek Maszczak
tel. 12 634-59-32 wew. 43
marek.maszczak@mhf.krakow.pl
 

BIBLIOTEKAKierownik
Magdalena Skrejko
tel. 12 634-59-32 wew. 26
magdalena.skrejko@mhf.krakow.pl
 

DZIAŁ KONSERWACJI
I PRZECHOWYWANIA ZBIORÓWGłówny Konserwator
Krzysztof Dudek
tel. 12 634-59-32 wew. 40
tel. służbowy 503 872 213
krzysztof.dudek@mhf.krakow.pl

Hanna Wolak
tel. 12 634-59-32 wew. 40
hanna.wolak@mhf.krakow.pl


Przechowywanie Zbiorów

Gł. Specj. ds. Przechowywania Zbiorów
Lucyna Król
tel. 12 634-59-32 wew. 23
lucyna.krol@mhf.krakow.pl

Małgorzata Augustyn
tel. 12 634-59-32 wew. 23
malgorzata.augustyn@mhf.krakow.pl

Zbigniew Chadaj
tel. 12 634-59-32 wew. 23
zbigniew.chadaj@mhf.krakow.pl


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+