en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
Nowe Muzeum Fotografii w Krakowie
1/9


Do końca roku 2016 Muzeum Fotografii w Krakowie dysponowało ograniczoną przestrzenią obciążoną wieloma ograniczeniami w budynku przy ul. Józefitów 16. Sytuacja ta uległa zmianie w grudniu ubiegłego roku. Dzięki staraniom Gminy Miejskiej Kraków Muzeum pozyskało nowy budynek przy ul. Rakowickiej 22. 
Na przełomie lat 2017/2018 planowane jest rozpoczęcie remontu i rewitalizacji zabytkowej willi przy Józefitów 16. W 2018 roku mamy nadzieję rozpocząć pierwsze prace związane z przebudową obiektu dawnej Zbrojowni. Willa, w której Muzeum prowadziło swoją działalność od 1992 roku od długiego czasu wymagała generalnego remontu. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego pełniła będzie funkcję centrum magazynowego, konserwatorskiego, digitalizacyjnego i badawczego. Pozostałe funkcje, a więc przede wszystkim ekspozycyjną i edukacyjną, przejmie nowy obiekt przy ulicy Rakowickiej 22, dawny warsztat rusznikarski zlokalizowany w zabytkowej Zbrojowni wchodzącej w skład kompleksu Twierdzy Kraków. 
 
Od 1992 r. siedziba Muzeum Fotografii mieściła się w willi przy ul. Józefitów 16, wybudowanej w latach 1923–1925. Budynek stracił pierwotną funkcję już w czasie II wojny światowej. W trakcie okupacji był kilkakrotnie przekształcany i adaptowany. Mieściły się tu biura i zaplecza rządowych agend propagandy III Rzeszy. W pierwszych latach po wojnie, między rokiem 1945 a 1950 działała tu szkoła filmowa, uznawana za zaczątek szkolnictwa filmowego w powojennej Polsce. Następnie obiekt został przejęty, na blisko cztery dekady, przez organa bezpieczeństwa PRL. Do roku 2016 była to jedyna siedziba Muzeum Fotografii w Krakowie, mieszcząca w sobie zarówno magazyny zbiorów, pracownie konserwatorską i digitalizacyjną, bibliotekę, sale wystawowe, sklep muzealny oraz liczne pomieszczenia biurowe i pracownie. Budynek nigdy nie był w pełni dostosowany, by pełnić funkcje muzealne i nie spełniał standardów stawianych przed nowoczesnymi muzeami. Po planowanym remoncie powstanie tu centrum magazynowo-konserwatorskie i digitalizacyjne oraz zaplecze badawcze. Autorem koncepcji architektonicznej jest mgr inż. architekt Jerzy Lasoń. Projekt „Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego – ul. Józefitów 16” ma zostać zrealizowany w latach 2017–2020. Jego budżet wynosi 21 mln zł.
 
Pozostałe funkcje Muzeum Fotografii w Krakowie zostaną przeniesione do nowej siedziby muzeum przy ul. Rakowickiej 22. Jest to zabytkowy budynek warsztatów rusznikarskich dawnej Zbrojowni, liczący ponad 2000 m2. Stanowi fragment kompleksu Twierdzy Kraków, wzniesionego na przełomie XIX i XX wieku. Po kapitalnym remoncie i adaptacji tego obiektu zostanie tu otwarty pawilon wystawienniczo-edukacyjny. W nowocześnie zaprojektowanych przestrzeniach prezentowane będą wystawy stałe oraz czasowe. Tu też swoje miejsce znajdą: otwarta dla czytelników biblioteka, sale edukacyjne, księgarnia i kawiarnia. Tu także znajdą swoje miejsce pomieszczenia biurowe dla pracowników. Autorem koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku dawnej Zbrojowni jest prof. dr hab. Marek Pabich (Politechnika Łódzka), znawca architektury budynków muzealnych. Harmonogram realizacji tej inwestycji planowany jest na lata 2018–2020. Budżet projektu to ok. 38 mln zł.
 
Nowe przestrzenie pozwolą Muzeum Fotografii w Krakowie już niebawem poszerzyć skalę i zakres organizowanych przez siebie przedsięwzięć i realizowanych programów. Pawilon wystawienniczo-edukacyjny będzie służył prezentacji wystawy stałej, której format i ogólny kierunek sygnalizują ostatnie ekspozycje pokazane przy ul. Józefitów na przestrzeni roku 2016 i 2017. Program wystaw czasowych będzie także sformułowany w zupełnie nowej perspektywie. 
 
Muzeum będzie zarówno placówką wystawienniczą i edukacyjną, jak i centrum badawczym i konserwatorskim. Nowa sytuacja, w jakiej znajdzie się Muzeum po zakończeniu obu inwestycji, uczyni z niego miejsce spotkania  badaczy różnych specjalizacji, zarówno historyków sztuki, antropologów kultury, jak i psychologów czy neurologów analizujących rolę mózgu w procesie widzenia i interpretowania obrazów.
 
Ambicją Muzeum jest stanie się ośrodkiem refleksji zarówno nad teoretycznym wymiarem obrazu fotograficznego, jak również nad jego warstwą materialną. Z tego powodu będzie to także przestrzeń otwarta dla specjalistów zajmujących się technicznymi aspektami medium fotograficznego. Celem Muzeum Fotografii w Krakowie jest stanie się żywym, wyraźnie zaznaczonym na mapie Polski i Europy ośrodkiem zajmującym się w pierwszej kolejności obrazem fotograficznym. Szeroka perspektywa badawcza oraz edukacyjna będą podstawowymi kontekstami określającymi kierunek naszego rozwoju.

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+