en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA BADANIA/PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
X
X


WYDARZENIA /
Uzupełnienie kolekcji sztuki współczesnej MHF

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie wzbogacą się o cenną kolekcję sztuki współczesnej.W 2017 roku Kolekcja Sztuki MHF zostanie uzupełniona o nieobecne do tej pory prace powstałe w ostatnich kilkunastu latach. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Regionalne kolekcje sztuki współczesnej), a także Gminy Miejskiej Kraków, pozyska 74 prace 10 wybitnych twórców, czyli: Kuby Dąbrowskiego, Mikołaja Długosza, Alicji Dobruckiej, Jana Dziaczkowskiego, Nicolasa Grospierre’a, Roberta Kuśmirowskiego, Kobasa Laksy, Szymona Rogińskiego, Tomasza Saciłowskiego, Andrzeja Tobisa.
 
Zmiana ustroju, jaka się dokonała w 1989 roku, pociągnęła za sobą konsekwencje nie tylko polityczne, ale także społeczne i kulturowe. Na  nową sytuację ustrojową w Polsce nałożył się również postępujący udział mediów w życiu codziennym i rosnąca rola obrazu. Zmieniła się fotografowana rzeczywistość i sposoby jej rejestrowania. Wzrosła także rola działań artystycznych będących analizą samego medium fotograficznego czy też szerzej obrazu i jego społecznego oddziaływania. Wszystko to wpłynęło na istotne przesunięcia w obszarze fotografii. Nowa kolekcja sztuki współczesnej próbuje nazywać i mapować te właśnie zmiany.
 
Prace, które zakupione zostaną w 2017 roku do Kolekcji Sztuki charakteryzują się wykorzystywaniem przez autorów nowych, specyficznych dla swoich czasów sposobów obrazowania. Ich strategie twórcze każą niekiedy bezpośrednio wchodzić w dialog z rzeczywistością lub analizować sam fenomen obrazowania. Autorki i autorzy eksplorują takie zagadnienia jak: dialektyka perspektywy kreacyjnej i dokumentalnej, działania na fotograficznym materiale „znalezionym” czy analiza możliwości fotografii w kontekście autotematycznym.
 
 
Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+