en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
ZAKŁÓCONE SPOJRZENIE. FOTOGRAFIA I STRATEGIE WIDZENIA


 
 
ZAKŁÓCONE SPOJRZENIE
FOTOGRAFIA I STRATEGIE WIDZENIA
 
Redakcja: Łukasz Białkowski, Katarzyna Oczkowska
Recenzentka: prof. dr hab. Marta Leśniakowska
Korekta: Martyna Tondera-Łepkowska
Korekta angielska: Karolina Kolenda
Projekt publikacji i skład: Witold Loska 
Zdjęcie na okładce: Irena Kalicka, zdjęcie z cyklu Fototeatrzyk domowy (2009–2010), dzięki uprzejmości artystki
 
Wydawca: Muzeum Fotografii w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
 
Rok wydania: 2017 
Nakład: 500 egzemplarzy 
ISBN: 978-83-89177-70-4
Publikacja powstała we współpracy i przy dofinansowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+