en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYSTAWY / bieżące

Z kręgu "itd." - fotografia reportażowa z lat 70. i 80. XX wieku

1/4


Kolekcja fotoreportażu Muzeum Historii Fotografii wzbogaciła się w tym roku o trzysta zdjęć autorstwa Sławka (Bogusława) Biegańskiego, Anny Musiałówny, Macieja Osieckiego, Włodzimierza Pniewskiego, Andrzeja Polca i Stanisława Cioka. Fotografie powstały w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w czasach przemian społecznych związanych ze schyłkiem epoki gierkowskiej, upadkiem PRL-u i ze stanem wojennym. Nie jest to jednak fotografia polityczna ani tym bardziej propagandowa. Na zdjęciach zarejestrowane są mikro historie, intymne obrazy z życia zwyczajnych ludzi, a jeśli już mamy do czynienia z postaciami z pierwszych stron gazet, to raczej są one pokazane w sytuacjach prywatnych.

Poszczególne prace należą do najlepszych przykładów fotografii dziennikarskiej i reportażu humanistycznego. W pozyskanej kolekcji znajdują się reportaże „Spotkanie z posłem” Sławka Biegańskiego czy „Betonowe podwórko” Anny Musiałówny, a także pojedyncze znakomite zdjęcia, w których specjalizowali się Maciej Osiecki i Włodzimierz Pniewski. Mimo że autorzy zdjęć nie tworzyli formalnej grupy, ich prace są na tyle charakterystyczne, że warto je wymieniać razem, jako ważny fenomenem w historii polskiej fotografii.

Oprócz przyjaźni i wspólnych wyjazdów terenowych, reporterów łączył na pewno zawodowy respekt do nieco starszego Sławka Biegańskiego, który wprowadził niektórych z nich w arkana zawodowe. Drugim istotnym kluczem do zrozumienia fotografii tej grupy, był wpływ prac starszych kolegów z magazynu „Świat” oraz dokonań Henri Cartier-Bressona i innych fotografów agencji Magnum. Istotnym wydarzeniem dla polskiego reportażu lat 70. była też bez wątpienia wystawa „Rodzina człowiecza” (1959 r.) oraz późniejsze zbiorowe wystawy Karla Pawka. Te inspiracje ukształtowały dziennikarskie podejście do wybranych przez fotografów spod znaku „itd.” tematów. Charakterystycznymi cechami ich dokonań jest subiektywna wrażliwość i indywidualność autorów oraz tematyka skupiająca się na dokumentowaniu życia codziennego i prywatnych historii zwyczajnych ludzi.

Zdjęcia zakupione w 2016 roku uzupełniły znajdującą się w Muzeum kolekcję prac fotografów związanych w latach 70. i 80. z czasopismem studenckim „itd.”

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+