en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
2018

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYSTAWY /
NIEPODLEGŁOŚĆ SFOTOGRAFOWANA
kwiecień 2018
1/3


Wystawa plenerowa „Niepodległość sfotografowana” składa się z unikatowych fotografii różnych autorów, pochodzących z lat 1914-1918 i prezentuje krakowskie wydarzenia na drodze do odzyskania niepodległości w 1918 roku.
 
Wystawa będzie rozgrywała się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza - historyczna, podkreśla rolę fotografii dokumentalnej w wizualnym przekazie wydarzeń istotnych dla miasta i jego mieszkańców, a szerzej skali kraju. Wybrane zdjęcia mają kilka wspólnych punktów: historia, Kraków i codzienne życie miasta  w przededniu  odzyskania  niepodległości. Każde zdjęcie opowiada o jednym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Krakowie w czasie, który stanowił preludium do Niepodległej. Stąd uprawnione jest określenie ich, jako wizualne cytaty.
 
Druga to płaszczyzna samego obrazu; zdjęcia będą stanowić punkt wyjścia do obserwacji samego obrazu. Fotografia dokumentalna nie jest jednorodna w obrazie, często na kadrach oprócz świadomie utrwalonej przez fotografa głównej sytuacji pojawiają się inne, przypadkowe sceny. Zaprezentowane zdjęcia zostaną rozkadrowane, a to spowoduje dekompozycję całego kadru. Ekspozycja ma ujawnić te sytuacje i zbadać ich wzajemne powiązania.  
 
Wystawa, w swojej głównej warstwie będąca ekspozycją historyczną, w znacznym obszarze jest nośnikiem ogólnych informacji o fotografii. Często autor, komponując kadr, świadomie lub przypadkowo składał obraz z kilku równorzędnie dziejących się scen.  Na wystawie zostaną wydobyte, czasem ukryte, elementy składowe budujące kadr.
 
Warstwa tekstowa ekspozycji składać się będzie z klasycznych podpisów oraz z cytatów, których źródłem są teksty literackich i prasowych z epoki. Na wystawę plenerową „Niepodległość sfotografowana" składać się będzie kilkanaście fotografii pochodzących ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie. 
 
Kurator wystawy: Andrzej Rybicki
Termin: kwiecień-grudzień 2018
Miejsce: Kraków, plac Marii Magdaleny

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+