en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA BADANIA/PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
X
X


WYDAWNICTWA / albumy

Dwór polski w starej fotografii/The Polish Dwór in Vintage Photography

Jan K. Ostrowski (wstęp)
Zofia Lewicka-Deptowa (tekst)
Joanna Kułakowska (red.)
Władysław Pluta (proj. graf.)

BOSZ Olszanica 2007

Album „Dwór polski w starej fotografii” powstał we współpracy z Archiwami Państwowymi. Przybliża historię polskich siedzib ziemiańskich z obszaru Wołynia, Podola, Ukrainy, Litwy, dawnego Królestwa Polskiego i leżącej poza nim części Małopolski oraz Wielkopolski. Większość prezentowanych fotografii pochodzi z okresu międzywojennego oraz sprzed pierwszej wojny światowej. Autorem wstępu jest wybitny historyk sztuki, prof. Jan K. Ostrowski, a opisów poszczególnych dworów dokonała Zofia Lewicka-Depta.

Format: 270 x 300 mm
Stron: 212 Zdjęć: 164 (cz-b)
Okładka: twarda

Język tekstu: polski/angielski
Language version: polish/english


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+