en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA BADANIA/PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Szkoła widzenia

Program badawczo-edukacyjno-artystyczny SZKOŁA WIDZENIA poświęcony jest zjawiskom związanym z szeroko rozumianym widzeniem i postrzeganiem rzeczywistości, a także tworzeniem obrazów jak i ich dekodowaniem. Pokazuje różne ścieżki analizowania tych jakże złożonych zagadnień. Problem poznawany jest z różnych perspektyw - tak z perspektywy optyki, jak i psychologii widzenia oraz technologii tworzenia obrazu fotograficznego.

1/4


Zagadnienia związane z widzeniem, popularnie postrzegane jako znane, oczywiste, poznane, w rzeczywistości są obszarem nie do końca rozpoznanym przez znaczną część społeczeństwa. Program SZKOŁA WIDZENIA ma na celu uświadomienie specyfiki zmysłu wzroku, jako najważniejszego źródła pozyskiwania informacji zewnętrznych oraz jego powiązań z pracą mózgu.
Założeniem programu jest jego interdyscyplinarność łącząca optykę, psychologię, antropologie kultury oraz specjalistyczną wiedzę ze świata technologii.

Program obejmuje kilka korespondujących ze sobą elementów: STRONĘ INTERNETOWĄ zawierającą zestaw gier i zabaw, WARSZTATY EDUKACYJNE dla różnych grup wiekowych i środowisk, a także PUBLIKACJĘ KSIĄŻKOWĄ (już dostepna w księgarni MHF).

W 2016 roku, w ramach programu SZKOŁA WIDZENIA planujemy zorganizowanie wystawy MY(D)LENIE OCZU, która będzie bazowała na refleksji artystów współczesnych dotyczących widzenia i percepcji. Każdy z elementów jest autonomiczny, ale skonstruowany tak, aby mógł wzbogacać i uzupełniać pozostałe.

STRONA INTERNETOWA powstała dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach WPR Kultura+. Zawartość strony, oparta w znacznym stopniu na zdigitalizowanych obiektach muzealnych, daje kolejną możliwość upowszechniania i promocji zbiorów MHF.

PROGRAM WARSZTATÓW oraz PUBLIKACJA powstały dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+