en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA BADANIA/PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
X
X


BADANIA/PROJEKTY
FILMOWY DUCH AWANGARDY

FILMOWY DUCH AWANGARDYProjekt MHF pt. FILMOWY DUCH AWANGARDY  ma na celu przybliżenie odbiorcom tradycji przedwojennej awangardy filmowej poprzez badanie jej relacji między fotografią, filmem i sztukami wizualnymi. W ramach wykładów i towarzyszących im projekcji zaprezentowane zostaną dokonania przedwojennego środowiska artystycznej awangardy oraz działania twórców powojennych, kontynuujących tradycje awangardowe. 
 
FILMOWY DUCH AWANGARDY jest pierwszym projektem pokazującym w tak pełnym ujęciu polską awangardę filmową. Mimo, iż większość przedwojennych filmów awangardowych nie przetrwała, część z nich współcześnie zrekonstruowano, zachowały się również materiały wizualne i piśmiennictwo, które przybliżają ich charakter. Dzięki pracy naukowców oraz artystów podejmujących się rekonstrukcji przedwojennych filmów, publiczność MHF będzie miała możliwość obcowania z duchem polskiej przedwojennej awangardy filmowej. 
Badanie relacji z kinematografią leży w obszarze działań kolekcjonerskich podejmowanych przez Muzeum Fotografii w Krakowie oraz stanowi kontynuację bogatych tradycji awangardowego środowiska filmowego, które w dużej mierze rekrutowało się z artystów działających w Krakowie. MHF stawia sobie za cel wzmacnianie świadomości owych tradycji wśród odbiorców także z uwagi na historyczny aspekt obecnej siedziby Muzeum, w której w latach 1945-1950 działała szkoła filmowa, uznawana za zaczątek szkolnictwa filmowego w powojennej Polsce.
Projekt FILMOWY DUCH AWANGARDY jest realizowany w ramach programu 100 LAT AWANGARDY W POLSCE.
 
 
Dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu z zakresu edukacji i upowszechniania kultury filmowej pt. FILMOWY DUCH AWANGARDY.
 
26.10.2017 - dr Kamila Kuc „Kino Franciszki i Stefana Themersonów – futuryzm, dadaizm, konstruktywizm”
10.11.2017 - prof. Ryszard Kluszczyński "Warsztat Formy Filmowej"
30.11.2017 - prof. Anna Markowska „Kineformy Andrzeja Pawłowskiego”
14.12.2017 – Ewa Opałka „Film i awangarda w sztuce kobiet”
 
Na spotkania zapraszamy do Kina Mikro przy ul. Lea 5. Spotkaniom towarzyszyć będą projekcje filmowe. 
Partner przedsięwzięcia: Kino Mikro.
 
Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej"
 

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+