en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA BADANIA/PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
X
X


BADANIA/PROJEKTY
FILMOWY DUCH AWANGARDY

FILMOWY DUCH AWANGARDYProjekt MHF pt. FILMOWY DUCH AWANGARDY  ma na celu przybliżenie odbiorcom tradycji przedwojennej awangardy filmowej poprzez badanie jej relacji między fotografią, filmem i sztukami wizualnymi. W ramach wykładów i towarzyszących im projekcji zaprezentowane zostaną dokonania przedwojennego środowiska artystycznej awangardy oraz działania twórców powojennych, kontynuujących tradycje awangardowe. 
 
FILMOWY DUCH AWANGARDY jest pierwszym projektem pokazującym w tak pełnym ujęciu polską awangardę filmową. Mimo, iż większość przedwojennych filmów awangardowych nie przetrwała, część z nich współcześnie zrekonstruowano, zachowały się również materiały wizualne i piśmiennictwo, które przybliżają ich charakter. Dzięki pracy naukowców oraz artystów podejmujących się rekonstrukcji przedwojennych filmów, publiczność MHF będzie miała możliwość obcowania z duchem polskiej przedwojennej awangardy filmowej. 
Badanie relacji z kinematografią leży w obszarze działań kolekcjonerskich podejmowanych przez Muzeum Fotografii w Krakowie oraz stanowi kontynuację bogatych tradycji awangardowego środowiska filmowego, które w dużej mierze rekrutowało się z artystów działających w Krakowie. MHF stawia sobie za cel wzmacnianie świadomości owych tradycji wśród odbiorców także z uwagi na historyczny aspekt obecnej siedziby Muzeum, w której w latach 1945-1950 działała szkoła filmowa, uznawana za zaczątek szkolnictwa filmowego w powojennej Polsce.
Projekt FILMOWY DUCH AWANGARDY jest realizowany w ramach programu 100 LAT AWANGARDY W POLSCE.
 
 
Dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu z zakresu edukacji i upowszechniania kultury filmowej pt. FILMOWY DUCH AWANGARDY.
 
 
26 października
 
Kamera teoretyczna: polski futuryzm i wyobraźnia filmowa
 
dr Kamila Kuc
 
Na przykładzie polskiego futuryzmu przeanalizowane zostaną zagubione filmy: Europa Franciszki i Stefana Themersonów i Beton Jana Marii Brzeskiego, zestawione z kadrami filmowymi, fotomontażami, nowelami i poematami futurystycznymi (m.in. Nogi Izoldy Morgan Bruno Jasieńskiego). Wykład oparty na książce K. Kuc Visions of Avant-Garde Film (Wizje Filmu Awangardowego) zaprezentuje historię polskiego filmu awangardowego w kontekście pojęć kino-noweli, kino-poezji, fotomontażu i scenariusza, ukazując polską awangardę filmową na tle osiągnięć kinematografii USA, Niemiec i Włoch. 
 
10 listopada
 
Między ekspresją a analizą medium. Twórczość WFF na tle kina neoawangardy
 
prof. Ryszard W. Kluszczyński
 
WFF to grupa artystów, którą tworzyli m.in. Józef Robakowski, Paweł Kwiek, Wojciech Bruszewski i Ryszard Waśko, którzy odwoływali się bezpośrednio do postulatów filmowych Wielkiej Awangardy. Istotą ich działania było nawiązanie do idei „filmu czystego”, koncentrującego się na samych możliwościach i specyfice filmowego medium. Eksperymentalne działania WFF stanowią kontynuację poszukiwań meta-medialnych, które uwidaczniały się w opracowaniach teoretycznych i działaniach praktycznych artystów przedwojennych.
 
 
30 listopada
 
Energia zamiast przeżycia artystycznego: Andrzeja Pawłowskiego idea żywej sztuki
 
dr hab. Anna Markowska
 
Tematem wykładu są abstrakcyjne fotografie i filmy zmarłego w 1986 roku artysty, członka Grupy Krakowskiej. Artysta debiutował w okresie stalinowskim niezwykłym teatrzykiem w walizce, z lalkami odbijającymi się w ukośnie zamontowanym lustrze. Światło w przestrzeni to zasadniczy temat jego późniejszych dzieł. Co jednak właściwie znaczyły słowa Mieczysława Porębskiego „Było w nim coś jasnego”?
 
14 grudnia
 
Kino tautologiczne, Reakcja wymuszona czy Stałe zajęcie?
Feminizm i awangarda na przykładzie filmów Ewy Partum, Jolanty Marcolli i Teresy Tyszkiewicz 
 
Ewa Opałka
 
Autorefleksyjność medium filmowego powraca w latach 70-tych w pracach pionierki polskiej sztuki konceptualnej - Ewy Partum. W filmach Kino tautologiczne i Drawing TV widać zarówno teoretyczną refleksję nad semiotyką filmu, jak i rozważania na temat oddziaływania telewizji. Analityczny charakter jej prac zostanie skonfrontowany z eksperymentalnymi filmami młodszych artystek: Jolanty Marcolli, jednej z założycielek Galerii Sztuki Aktualnej, testującej interaktywne i psychologiczne aspekty rejestracji filmowej oraz Teresy Tyszkiewicz, wykorzystującej kamerę jako narzędzie do analizy konstrukcji tożsamościowych, zwłaszcza tożsamości płciowej.
 
Na spotkania zapraszamy do Kina Mikro przy ul. Lea 5. Spotkaniom towarzyszyć będą projekcje filmowe. 
Partner przedsięwzięcia: Kino Mikro.
 
Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej"
 

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
© Copyright MHF w Krakowie, 2017
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+