en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


O MUZEUM / krakowskie zakłady fotograficzne
Krakowskie zakłady fotograficzne

Na kolekcję fotografii pochodzących z krakowskich zakładów atelierowych działających od początku lat 60. XIX wieku składają się obrazy najznakomitszych autorów, między innymi: Walerego Maliszewskiego, Ignacego Mażka, Walerego Rzewuskiego, rodzinnej firmy Ignacego, Natana i Amalii Kriegerów, Stanisława Bizańskiego, Juliusza Miena, Józefa Sebalda, Awita Szuberta, Antoniego Pawlikowskiego i Józefa Kuczyńskiego.

Fotografie wykonane są w technikach: albuminowej, kolodionowej i żelatynowo-srebrowej. Zgodnie z obowiązującą praktyką naklejane były na specjalnie zamawiane tekturki. Litografowane winiety pełniły funkcję informacyjną, reklamową i dekoracyjną. Przeważają formaty visit oraz cabinet, w mniejszym stopniu reprezentowane są – „victoria”, „colibri” i „muschel”.

Tematem fotografii przełomu wieków XIX i XX był przede wszystkim portret, zarówno indywidualny jak i grupowy. Oprócz konwencjonalnych wizerunków powstały żywsze w wyrazie fotografie aktorów, bohaterów narodowych oraz zdjęcia typów ludzkich, portrety mężczyzn w polskim stroju narodowym i kobiet w ubiorach z okresu żałoby narodowej po powstaniu 1863 roku. Zachwycają portrety ślubne i zdjęcia dzieci w strojach komunijnych. Reklamujący się jako „specjalista do zdjęć dzieci” Wilhelm Kleinbeg jest autorem wielu fotografii, na których mali modele wyposażeni zostali w zabawne rekwizyty.

Na kolekcję składają się kolorowane portrety z atelier Kriegerów będące wyrazem tęsknoty za możliwie najwierniejszym odwzorowaniem rzeczywistości. Fotografie wykonane we wnętrzach wyposażonych w stylowe meble i rekwizyty, na tle ekranów fotograficznych o motywach krajobrazowych bądŁº architektonicznych, nierzadko wzbudzają zachwyt współczesnego odbiorcy.

Kolekcję tworzą także fotografie etnograficzne i krajobrazowe. Z atelier Szymona Balicera pochodzi portret upozowanej na tle ekranu fotograficznego z motywem kościoła Mariackiego w Krakowie młodej dziewczyny w stylizowanym stroju krakowskim. Stopniowo zdobywała popularność fotografia górska – Tatr i Pienin, czego przykładem jest seria zdjęć Awita Szuberta. Charakterystyczna dla Krakowa była obfita dokumentacja wyglądu miasta i jego przeszłości. Serię zdjęć znakomitych zabytków wykonał Ignacy Krieger. Wilhelm Kleinberg wizerunki Zamku Królewskiego na Wawelu, Bramy floriańskiej, Barbakanu, Rynku Głównego z Sukiennicami ujął w album zatytułowany Kraków.

Zbiór obejmuje także nieliczne fotografie stereoskopowe z atelier Walerego Maliszewskiego i Lesława Rzewuskiego. W mniejszym stopniu reprezentowane są fotografie dzieł sztuki i reprodukcje historycznych pamiątek.

Pomimo podobieństw każdą fotografię cechuje odmienność wynikająca z indywidualności autora. Z jednej strony zwracano uwagę na technikę wykonania zdjęcia, a z drugiej dbano o jego walory estetyczne. Kolekcja jest zbiorem żywym, nieustannie uzupełnianym. Z punktu widzenia współczesnego odbiorcy ma znaczenie dokumentacyjne i ikonograficzne, jest Łºródłem wiedzy i przyjemności.

Magdalena Skrejko


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+