en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


O MUZEUM / historia

1972
W pałacu Pugetów przy ulicy Starowiślnej 13, przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym powstaje Muzeum Historii Fotografii. Jego twórcą jest Władysław Klimczak, prezes Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

1975
Muzeum przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym otrzymuje imię profesora Władysława Bogackiego.

1982
Muzeum zmienia siedzibę. Przeprowadzka do kamienicy Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17.

1987 1 stycznia
Zostaje powołana odrębna, już nie związaną z KTF, instytucja podległa Wydziałowi Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Pierwszym dyrektorem nowej placówki jest Władysław Klimczak, jednoczesny prezes KTF. W 1989 roku stanowisko jego zastępcy na krótko obejmuje Stanisław Piwowarski - długoletni pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


1989 i 1990
Muzeum prezentuje spektakularną, dwuczęściową ekspozycję Zginęli w Katyniu
Wystawę w wersji objazdowej można było obejrzeć w Budapeszcie w kwietniu 1990 roku, przy okazji odbywającej się tam konferencji „Totalitaryzm w Europie Środkowej”, następnie w Moskwie i w Wilnie.


1990
Władysław Klimczak przestaje być dyrektorem Muzeum.
W ciągu następnych dwóch lat placówką kieruje Antoni Piotrowski.


1991
W listopadzie stanowisko dyrektorki Muzeum obejmuje Barbara Ochmańska-Jodłowska.

1992
W lipcu następuje kolejna przeprowadzka do nowej siedziby przy ulicy Józefitów 16 Jest to willa zaprojektowana w 1923 roku przez inżyniera Rudolfa Handa.
Rozpoczyna się remont siedziby przy ul. Józefitów 16. Nie przerywa to jednak działalności wystawienniczej.


1994 
W paŁºdzierniku w siedzibie Muzeum Archeologicznego zorganizowano wystawę „Warszawa z lat 1945-1949 na fotografiach Jana i Janusza Bułhaków”


1995
Ukazuje się pierwsza publikacja – katalog Jeńcy bolszewiccy z wojny 1920 roku na fotografiach Jana Zimowskiego.

1996
Przy Muzeum rozpoczyna działalność Rada Muzealna.
Willę przy ulicy Józefitów 16 wpisano do Rejestru Zabytków Nieruchomych.


1997
Zaczyna działać strona internetowa MHF.
Zostaje wdrożony elektroniczny system inwentaryzacji i ewidencji zbiorów.


1998
Powstaje Pracownia Konserwacji Fotografii.

1999
W styczniu Muzeum zostaje wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Kraków – miasto na prawach powiatu.
1 marca na bramie budynku przy Józefitów 16 odsłonięto pamiątkową tablicę
upamiętniającą działalność w latach 1945 – 1947 Prafilmówki Krakowskiej. Na III Zjazd Filmowego Bractwa z Józefitów 16 przybyli między innymi Stanisław Szymański, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Passendorfer i Mieczysław Jahoda.
W grudniu nowym dyrektorem MHF zostaje Maciej Beiersdorf.


2002
W kwietniu ma miejsce pierwsza edycja Krakowskiej Dekady Fotografii - jest to cykliczny dziesięciodniowy przegląd poświęcony różnym zagadnieniom fotografii. W ramach kolejnych Dekad organizowane są wystawy, konferencje, pokazy filmów w muzeum oraz w wielu punktach miasta

2005
W kwietniu uroczyście otwarto ekspozycję stałą Z dziejów fotografii. Na wystawę wchodzi się jak do atelier, którego aranżacja przypomina klimat zakładu fotograficznego sprzed ponad stu lat. Na kilkuset fotografiach pokazana jest historia fotografii portretowej, dokumentalnej i artystycznej. Ekspozycja porusza zagadnienia związane z techniką i technologią, zdobnictwem i zastosowaniem fotografii, a nawet jej kolekcjonerstwem i przechowywaniem
Jesienią Muzeum wydało pierwszy katalog zbiorów. Publikacja Józef Piłsudski na fotografiach Muzeum Historii Fotografii prezentuje nieznane dotąd kadry, dokumentujące życie marszałka.


2007
Jest rokiem jubileuszowym. W dwudziestolecie swojego istnienia Muzeum otrzymuje imię Walerego Rzewuskiego. Dla dwudziestu osób i instytucji – darczyńców, artystów i sponsorów przygotowano specjalnie na tę okazję wybity Medal Muzeum.
Zostaje nadany nowy statut MHF.


2009
W XXIX edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2008 Muzeum Historii Fotografii zostaje podwójnym laureatem. Wyróżnienie w kategorii wystawa sztuki przyznano za ekspozycję Autochromy Tadeusza Rzący, wyróżnienie w kategorii publikacje otrzymał Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+