en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


O MUZEUM / struktura

DYREKCJA
I ADMINISTRACJADyrektor
Marek Świca
tel. 12 634-59-32 wew. 21
sekretariat@mhf.krakow.pl

Zastępca Dyrektora
Adrianna Gębala-Pietras
tel. 12 634-59-32 wew. 41
tel. służbowy 797 029 933
adrianna.gebala-pietras@mhf.krakow.pl

Kancelaria i Kadry
sekretariat@mhf.krakow.pl

Joanna Różańska
Specjalista ds. kancelarii i kadr
tel 12 634-59-32 wew. 21
tel. służbowy 503 869 430
fax 12 631-04-55
joanna.rozanska@mhf.krakow.pl
 
Barbara Mularczyk
Referent ds. kancelarii i kadr
tel 12 634-59-32 wew. 21
barbara.mularczyk@mhf.krakow.pl


Dział Finansowo-Księgowy

Główna księgowa
Aneta Pedryc
tel. 12 634-59-32 wew. 36
tel. służbowy 503 870 340
aneta.pedryc@mhf.krakow.pl

Stefania Rupa
Specjalista ds. księgowości i obsługi kasy
tel. 12 634-59-32 wew. 34
 
Jonna Bitner
Referent ds. finansowych
tel. 12 634-59-32 wew. 34

 

Dział Administracji
 
Kierownik
Wanda Lach
tel. 12 634-59-32 wew. 28
tel. służbowy 503 870 653
wanda.lach@mhf.krakow.pl
 
Magdalena Regulska - Główny Specjalista ds. technicznych
tel. 12 634-59-32 wew. 29
tel. służbowy 503 872 313
magdalena.regulska@mhf.krakow.pl
 
Dariusz Lis
Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych
tel. 12 634-59-32 wew. 29
dariusz.lis@mhf.krakow.pl
 
Joanna Skrejko
Specjalista ds. organizacyjnych
tel. 12 634-59-32 wew. 20
joanna.skrejko@mhf.krakow.pl
 
Anna Lewandowska
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 12 634-59-32 wew. 26
anna.lewandowska@mhf.krakow.pl
 
Anna Biel-Mikołajewska
Specjalista ds. administracyjnych
tel. 12 634-59-32 wew. 20
anna.biel@mhf.krakow.pl

 

Archiwum Zakładowe
Joanna Skrejko
tel. 12 634-59-32 wew. 20
joanna.skrejko@mhf.krakow.pl
 

Jerzy Piórkowski - Pomocnik muzealny
tel. 12 634-59-32
 
Edyta Wątor - Pomocnik muzealny
tel. 12 634-59-32
 
Małgorzata Litwa - Pomocnik muzealny
tel. 12 634-59-32

 

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIAKierownik
Agnieszka Olszewska
tel. 12 634-59-32 wew. 39
tel. służbowy 503 870 435
agnieszka.olszewska@mhf.krakow.pl

Aneta Kopczacka
tel. 12 634-59-32 wew. 38
aneta.kopczacka@mhf.krakow.pl

Eliza Kubiak
tel. 12 634-59-32 wew. 31
tel. służbowy 503 869 431
eliza.kubiak@mhf.krakow.pl

Bartosz Flak
tel. 12 63459-32 wew. 31
tel. służbowy 798 083 888
bartosz.flak@mhf.krakow.pl

Anna Kowalczyk
tel. 12 634-59-32 wew. 31
anna.kowalczyk@mhf.krakow.pl
 

DZIAŁ INWENTARZYKierownik
Natalia Fyderek
tel. 12 634-59-32 wew. 30
tel. służbowy 503 870 553
natalia.fyderek@mhf.krakow.pl

Sekretarz Komisji Nabytków
Anna Janota-Strama
tel. 12-634-59-32 wew. 35
a.janota-strama@mhf.krakow.pl

Marta Miskowiec
tel. 12 634-59-32 wew. 32
marta.miskowiec@mhf.krakow.pl

Ewa Piotrowska
tel. 12 634-59-32 wew. 37
ewa.piotrowska@mhf.krakow.pl

Małgorzata Kanikuła
tel. 12 634-59-32 wew. 37
malgorzata.kanikula@mhf.krakow.pl

Katarzyna Marko
tel. 12 634-59-32 wew. 37
katarzyna.marko@mhf.krakow.pl


Pracownia Dokumentacji Obrazowej

Gł. Specj. ds. Fotografii i Dokumentacji Obrazowej
Wojciech Staszkiewicz
tel. 12 634-59-32 wew. 33
wojciech.staszkiewicz@mhf.krakow.pl

Dorota Marta
tel. 12 634-59-32 wew. 33
dorota.marta@mhf.krakow.pl

Michał Misztal
tel. 12 634-59-32 wew.
michal.misztal@mhf.krakow.pl

DZIAŁ FOTOGRAFII I TECHNIK FOTOGRAFICZNYCH


Kierownik
Dominik Kuryłek
tel. 12 634-59-32 wew. 25
tel. służbowy 503870535
dominik.kurylek@mhf.krakow.pl
 
Marek Janczyk
tel. 12 634-59-32 wew. 43
marek.janczyk@mhf.krakow.pl
 
 

Monika Kozień-Świca
tel. 12 634-59-32 wew. 32
monika.kozien@mhf.krakow.pl

Marta Miskowiec
tel. 12 634-59-32 wew. 32
marta.miskowiec@mhf.krakow.pl

Andrzej Rybicki
tel. 12 634-59-32 wew. 43
andrzej.rybicki@mhf.krakow.pl

Marek Maszczak
tel. 12 634-59-32 wew. 43
marek.maszczak@mhf.krakow.pl
 

BIBLIOTEKAKierownik
Magdalena Skrejko
tel. 12 634-59-32 wew. 23
magdalena.skrejko@mhf.krakow.pl
 

DZIAŁ KONSERWACJI
I PRZECHOWYWANIA ZBIORÓWGłówny Konserwator
Krzysztof Dudek
tel. 12 634-59-32 wew. 40
tel. służbowy 503 872 213
krzysztof.dudek@mhf.krakow.pl

Aneta Prorok
tel. 503 872 218
aneta.prorok@mhf.krakow.pl


Przechowywanie Zbiorów

Gł. Specj. ds. Przechowywania Zbiorów
Lucyna Król
tel. 12 634-59-32 wew. 23
lucyna.krol@mhf.krakow.pl

Zbigniew Chadaj
tel. 12 634-59-32 wew. 23
zbigniew.chadaj@mhf.krakow.pl


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+