en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


EDUKACJA / vademecum
KALENDARIUM HISTORII FOTOGRAFII

1816
Joseph-Nicéphore Niépce, emerytowany oficer, wykonał kopię ilustracji na papierze uczulonym chlorkiem srebra.

1826
Joseph-Nicéphore Niépce, otrzymał pierwszą fotografię z natury ( widok posiadłości Le Gras) na płycie metalowej pokrytej warstwą asfaltu syryjskiego. Naświetlony w aparacie fotograficznym obraz stał się widoczny po wypłukaniu go w olejku lawendowym.

1835
Louis Jacques Mandé Daguerre, dekorator teatralny, malarz i twórca Dioramy, wykonał pierwszy dagerotyp, obraz na posrebrzanej blasze uczulonej parami jodu; od 1837 dagerotypy były utrwalane w roztworze gorącego chlorku sodu.

1835
William Henry Fox Talbot, archeolog, chemik, lingwista oraz matematyk, uzyskał pierwsze obrazy fotogeniczne, kopiując płaskie przedmioty i rysunki na papierach uczulonych chlorkiem srebra. Wyniki tych prac ujawnił w 1839 roku w Royal Institution.

1839
Oficjalne ogłoszenie wynalazku dagerotypii na posiedzeniu Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w Paryżu 19.08.1839. Dzień ten przyjmuje się jako datę narodzin fotografii.

1841
William Henry Fox Talbot, uzyskał patent na kalotypię. Był to pierwszy negatywowo – pozytywowy proces fotograficzny, w którym negatywy naświetlone na papierze uczulonym jodkiem srebra, wywoływano kwasem galusowym i utrwalano w roztworze bromku potasu. Następnie kopiowano je stykowo na papierze uczulonym chlorkiem srebra, otrzymując obraz pozytywowy.

1841
John Frederick William Herschel, astronom, chemik i fizyk, wynalazł papier cyjanotypowy, w którym wykorzystał światłoczułe sole żelaza.

1847
Claude Felix Abel Niepce de Saint Victor, krewny J.N. Niépce, fizyk i chemik wynalazł negatywy na płycie szklanej pokrytej emulsją białkową uczuloną światłoczułymi solami srebra (bromki i jodki).

1850
Louis Désiré Blanquart-Evrard, handlarz tkaninami, kalotypista, wynalazł papier albuminowy stosując do jego pokrycia emulsję białkową uczuloną chlorkiem srebra.

1851
Frederick Scott Archer, jubiler, rzeŁºbiarz, wprowadził mokry proces kolodionowy publikując jego instrukcję w biuletynie Chemist - "On the use of Collodion in photography."
W procesie zastosował płytę szklaną oblaną zasolonym kolodionem i uczuloną w roztworze azotanu srebra.

1854
James Ambrose Cutting, fotograf, wynalazca; opatentował ambrotypię wykorzystując pomysł F.S. Archera i Petera Fry. Była to fotografia otrzymywana poprzez wybielenie chlorkiem rtęci negatywu kolodionowego i podłożenie czarnego tła dla uzyskania obrazu pozytywowego.

1856
L. Hamilton Smith, profesor chemii i fizyki w Kenyon College, opatentował proces tintypii (ferrotypia, melanotypia). Uzyskiwał on pozytyw stosując mokry kolodion analogicznie jak w przypadku ambrotypii, lecz podłoże stanowiła cienka blaszka pomalowana czarnym lakierem.

1862
Louis Arthur Ducos du Hauron, fizyk i wynalazca, opracował praktyczne metody otrzymywania barwnej fotografii metodą addytywną i substraktywną (niektóre ze swych założeń opatentował w 1868).

1865 – 1868
G. Wharton Simpson, wynalazca ( publikacje w „The photographic News) oraz niezależnie Johann Baptist Obernetter fotochemik, wynaleŁºli emulsję pozytywową kolodionowo – chlorosrebrową dla pokrywania tzw. papierów dziennych. Opierając się na tym pomyśle Laurent i Jean-Jose Martinez Sanchez wprowadzili do handlu papier kolodionowy na podłożu barytowanym.

1871
Richard Leach Maddox, lekarz, opublikował w czasopiśmie Britsh Journal of Photography artykuł pt. „An experiment with gelatino - bromide”, w którym zaproponował użycie suchych płyt z emulsją żelatynowo - bromosrebrową.

1873
Herman Vogel, fotochemik, fotograf; zastosował metodę uczulania spektralnego halogenków srebra w emulsji fotograficznej za pomocą barwników (zielonego), 1884 (pomarańczowego).

1874
Peter Mawdsley, wynalazca, zaczął wytwarzać w Liverpoolu papier fotograficzny z emulsją żelatynowo - bromosrebrową.

1879
Joseph Wilson Swan, chemik, wynalazca, uzyskał w Anglii patent na papier fotograficzny z emulsją żelatynowo - bromosrebrową.

1881
Josef Maria Eder; fotochemik i Giuseppe Pizzighelli; chemik, fizyk,optyk, opracowali proces wytwarzania emulsji pozytywowej żelatynowo chlorosrebrowej do wywoływania chemicznego. Papier ten wprowadzono do komercyjnego obrotu pod nazwą Alpha

1884
George Eastman, producent materiałów fotograficznych, opatentował film zwojowy na podłożu papierowym powleczonym dwiema warstwami żelatyny. Pierwsza rozpuszczalna pozwalała odspoić i przenosić na szklane podłoże drugą, utwardzoną i uczuloną bromkiem srebra. W tym samym roku George Eastman i Walker opatentowali rolkasetę wykorzystującą ten materiał.

1887
Hannibal Goodwin, duchowny kościoła episkopalnego, opracował materiał fotograficzny zwojowy na podłożu nitrocelulozowym z emulsją żelatynowo – bromosrebrową, patent przyznano mu dopiero w 1898.

1907
Auguste Marie Louis i Louis Jean Lumière, bracia, chemicy, wyprodukowali pierwszy pozytywowy, materiał fotograficzny do barwnej fotografii o nazwie Autochrome.

1932 – 1936
Firmy Agfa i Eastman Kodak Co.wprowadziły do sprzedaży barwne odwracalne materiały fotograficzne o nazwach Agfacolor i Kodachrome.

1946
Edwin H. Land, opatentował proces natychmiastowej fotografii czarno - białej o nazwie Polaroid.

1963
Firma Polaroid Co. wprowadziła na rynek pierwszy materiał barwny do fotografii natychmiastowej.

1969
Wiliard Boyle i George Smith, wynaleŁºli matrycę CCD zapoczątkowując erę fotografii cyfrowej.
 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+