en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


EDUKACJA / vademecum
KRAKOWSKIE ZAKŁADY FOTOGRAFICZNE

Adela

„Pierwszorzędny Zakład Artystycznej Fotografii lub Zakład Nowoczesnej Fotografii”, działający od 1908 roku przy placu Szczepańskim 2, a także w filii przy ulicy św. Gertrudy 14. PóŁºniej, do końca lat 20. XX wieku przy ulicy Grodzkiej 49. Od 1910 roku jako właściciel wymieniany jest Ignacy Pretzel. Fotografie z zakładu Adela zostały nagrodzone w 1908 roku na wystawach w Paryżu, Londynie i Karlsbad. W 1912 roku zakład ponownie uhonorowano w Paryżu.


Ilustracje:
1.
Portret kobiety, 1910-1915
2. Portret kobiet we wnętrzu, 1910-1919

 


Andrzejewski T.

„Zakład Fotograficzny T. Andrzejewski Kraków Podwale nr 14” działający w latach 1880 – 1890. PóŁºniej atelier prowadzone przez W. Sawiczewskiego.


ilustracja
1. Portret chłopca, l. 80. XX w.


Balicer Szymon

Właściciel zakładu fotograficznego. W latach 1849 – 1890 „fotograf w Krakowie przy ulicy Grodzkiej nr 511 w zabudowaniu ewangelickiem, także Grodzkiej 62 naprzeciwko kościoła św. Idziego przy c. k. urzędzie pocztowym”; od 1904 roku przy „ulicy Kolejowej nr 16 obok gmachu straży ogniowej lub obok kasyna wojskoweg”o. Autor fotografii portretowych oraz zdjęć etnograficznych do albumu Izydora Kopernickiego.

Ilustracje:
1. Portret starszej kobiety, l. 90. XIX w.
2. Portret kobiety w stylizowanym stroju krakowskim, ok. 1880

 


Bizański Stanisław (1846 – 1890)

Syn profesora malarstwa Jana Nepomucena. Od 1880 roku właściciel zakładu fotograficznego Pod Nową Bramą przy ulicy Siennej 10. Jeszcze przed 1884 „Zakład Fotograficzny Stanisława Bizańskiego w Krakowie” przeniesiony został na plac Szczepański nr 3. Także właściciel filii w Krynicy i Zakopanem. Zakład po Stanisławie prowadziła żona Maria, a następnie syn Władysław, który w 1895 roku przeniósł atelier na ulicę Karmelicką 15. Autor portretów Walerego Eliasza Radzikowskiego, Władysława Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza oraz wizerunków przewodników zakopiańskich i typów tatrzańskich. Prawdopodobnie jeszcze przed 1880 rokiem fotografował Tatry. Zdjęcia Tatr ukazały się w albumach: „Widoki Tatr w fotografiach Stanisława Bizańskiego fotografa w Krakowie i Widoki z Tatr” wydanych już po śmierci fotografa.

Ilustracje:
1. Portret Mieczysława Jorasza, ok. 1910
2. Uroczystość poświęcenia wnętrza gmachu Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Floryanka“, 1886


 Dębiec i spółka. Zakład Nowoczesnej fotografii Kraków, Basztowa 18 "De Paris"

„Wykonuje artystyczne fotografie na pigmencie, grawurowanym papierze, gumodruki, platynotypie (w różnych odcieniach) ozotypie, fotografie na jedwabiu, porcelanie, atłasie, aksamicie, płótnie, skórze, drzewie itd.
Fotominiatury na szkle i miniatury na kości słoniowej, autochromy w naturalnych kolorach, fotografie kolorowane akwarelą lub pastelą. Wszystkie powyższe fotografie wykonuje się od formatów miniaturowych aż do wielkości naturalnych. Zdjęcia architektoniczne.Wieczorem wykonuje się zdjęcia przy świetle elektrycznym.
Klisze przechowuje się dla dalszych zamówień"

Ilustracje:
1. Portret Alfreda Karola Justiana Struszyńskiego, ok. 1915
2. Tabeau uczennic i wychowawców Seminarium Towarzystwa Szkół Ludowych, 1913


 


Grünhauser Edmund (1867 – 1940)

Drukarz, litograf i fotograf. Na ziemiach polskich osiedlił się w latach 90. XIX wieku, początkowo mieszkał w Częstochowie. Po przeprowadzce do Warszawy wszedł w spółkę z firmą litograficzno-fotograficzną Stanisława Szalaya. W 1905 roku osiadł w Krakowie, gdzie rok póŁºniej założył Warszawski Skład Przyborów Fotograficznych „po najtańszych cenach, w największym wyborze” przy ulicy Szewskiej 2. W latach 1908 – 1913 zasiadał we władzach Towarzystwa Fotografów Amatorów.

Ilustracje:
1. Kościół św. Barbary, widok od strony południowo-zachodniej, 1905
2. Ulica Reformacka z kościołem św. Kazimierza, 1905

 


Henner Bernard, junior (1866 – 1913)

W księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego zapisany jako Berl Henner. W l. 1886 – 1888 był fotografem wędrownym działającym pod firmą ojca – także Bernarda, fotografa w Przemyślu. Od 1890 roku prowadził w Jarosławiu filię przemyskiego atelier Bernarda seniora, a od 1903 „Pierwszorzędny zakład fotograficzny przy ulicy Krakowskiej”. W latach 1906 – 1910 Bernard Henner działał – za namową brata Jakóba – także fotografa – w Krakowie, gdzie przy ulicy Szewskiej 27 prowadził zakład fotograficzny „Maria”. W 1910 roku założył firmę we Lwowie przy ulicy Koralnickiej 4. Po raz pierwszy zastosował procesy pozytywowe: gumę, przetłok, pigment i carboo.

Ilustracje:
1. Młoda para, 1910
2. Portret młodzieńców w mundurach, 1906-1910

 


Hübner Adolf

Fotograf działający w Krakowie, w 1862 roku pod firmą Hübner & Feja, a od 1863 do ok. 1870 samodzielnie – najpierw w atelier przy ulicy Poselskiej 26, póŁºniej przy Grodzkiej 77. Posiadał filię w Brnie przy Altfrölicher Gasse. Specjalizował się w fotografii portretowej.

Ilustracje:
1. Portret oficera kawalerii austriackiej, 1863-1870
2. Portret mężczyzny, 1862

 


Jabłoński Tadeusz

Od 6 września 1896 do 1902 i ponownie w 1906 roku działał w spółce z Tadeuszem Rzącą pod szyldem „Zakład dla Fotografii i Reprodukcji Fototechnicznej T. Jabłoński i Spółka” przy ulicy Franciszkańskiej 4. W międzywojniu spółka działała pod nazwą Zakłady Graficzne Światłocień. Równocześnie, pod tym samym adresem działał samodzielny „Zakład Artystyczno-Fotograficzny Tadeusza Jabłońskiego w Krakowie”. W latach 1903 – 1914 właściciel filii w Krynicy. Nagrodzony Dyplomem Honorowym na wystawie w Wadowicach w 1907 roku. Z zakładu Jabłońskiego pochodzą „klisze na cynku, mosiądzu i miedzi dla wydawnictw naukowych, artystycznych, kart z widokami, cenników itd.”

Ilustracje:
1. Portret piastunki z dzieckiem, 1900-1910

 


Klein Franciszek (1882 – 1961)

Historyk sztuki, znawca barokowej architektury Krakowa, z zamiłowania fotograf. Publikacje z zakresu historii sztuki bogato ilustrował własnymi fotografiami. Szczególną pozycję w jego dorobku zajmowała monografia „Stary Kraków” z 1916 roku, w której stan badań nad rozwojem przestrzennym i architektonicznym miasta opisywały fotografie dokumentacyjne o niewątpliwych walorach artystycznych. Za fotografie Krakowa Klein otrzymał 10 listopada 1908 roku III nagrodę w konkursie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Ilustracje:
1. Zachodnia pierzeja ulicy Stolarskiej, przed 1914
2. Targ na Małym Rynku. Widok na pierzeję wschodnią, 1908-1910

 


Kleinberg Wilhelm (1865 – 1942)

Właściciel otwartego 17 maja 1895 roku zakładu fotograficznego przy ulicy Sławkowskiej 9, i działającego od 5 maja 1898 roku atelier w Hotelu pod Różą przy ulicy Floriańskiej. Posiadał także magazyn aparatów i przyborów fotograficznych przy ulicy św. Marka – w 1893 w spółce z Antonim Larischem. Od 1909 do końca lat 20. XX wieku właściciel zakładu fotograficznego pod nazwą „Kamera” przy ulicy św. Gertrudy 23, vis-a-vis hotelu Royal: „Jedynego przedsiębiorstwa artystycznej fotografii w Krakowie prowadzonego na wzór zagranicy, specjalista do zdjęć dzieci. Autor Krótkiego podręcznika dla fotografów i amatorów” wydanego w 1894 roku. Fotografie wykonane przez Kleinberga reprodukowane były w formie kart pocztowych. Zestawy takich kart oprawne w specjalnie zaprojektowaną okładkę bądŁº obwolutę wydawane w postaci składanek cieszyły się dużą popularnością. Fotografie Kleinberga uhonorowano na wystawie światowej w Antwerpii w 1906 roku.

Ilustracje:
1. Portret dziecka, 1912-1919
2. Portret dziewczynki w stroju komunijnym, 1910-1919
3. Rynek Główny i Sukiennice, 1892-1897

 


Kremski M[arcin]

Fotograf, w latach 1899 – 1906 właściciel atelier w Krakowie. „Zakład Fotograficzny Kremskiego dawniej Stanisława Bizańskiego przy ulicy Karmelickiej L. 15 poleca się łaskawym względom Szanownej P. T. Publiczności. Zakład otwarty codziennie od godziny 9 rano do 6 wieczorem.” W 1900 roku Kremski zakupił 20 000 płyt po Stanisławie Bizańskim.

Ilustracje:
1. Portret Pawła Mussila, ok. 1899
2. Portret dziewczynki w stroju do I Komunii Świętej, ok. 1899

 


Krieger Amalia (1846 – 1928

Kontynuatorka dzieła ojca i brata. Członkini Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, od 1910 roku Stowarzyszenia Fotografów Przemysłowych. Aktem prawnym z 29 marca 1926 roku ofiarowała zbiór klisz szklanych po ojcu, bracie i własnych wraz z wyposażeniem pracowni gminie miasta Krakowa. Ustanowiła Fundację im. Ignacego, Natana i Amalii Kriegerów, której zadaniem było reprodukowanie klisz w celach naukowych.


Krieger Ignacy (1820 – 1889)

Fotograf i założyciel rodzinnej firmy. Od 1860 roku prowadził zakład przy ulicy Grodzkiej 88, a następnie w kamienicy Bonerowskiej w Rynku Głównym 37, róg ulicy św. Jana. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Autor licznych zdjęć dokumentalnych folkloru krakowskiego i galicyjskiego, robót publicznych, targowisk miejskich, kursujących po Wiśle parowców pasażerskich, ćwiczeń straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Twórca panoram miasta, widoków placów i ulic, obiektów sakralnych i świeckich, detalu architektonicznego oraz prac restauracyjnych w katedrze wawelskiej i kościele Mariackim. Fotograf chłopów z okolic Krakowa, górali z Podhala, hucułów w charakterystycznych strojach, Ł»ydów, Cyganów i mieszkańców przedmieść. Fotograf powstańców styczniowych, duchownych, pisarzy i poetów. Po jego śmierci zakład pod firmą Krieger odziedziczyły dzieci – Natan i Amalia.

Ilustracje:
1. Widok na plac Wolnica w Krakowie, 1870-1878
2. Portret trzech dziewczynek, 1864-1889
3. Portret rodziny we wnętrzu, 1864-1889
4. Para krakowiaków, 1864-1889
 


Krieger Natan (1844 – 1903)

Warsztatu uczył się pod kierunkiem ojca. Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, główny fotograf Rocznika Krakowskiego. Wykonywał zdjęcia na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Umiejętności i Akademii Sztuk Pięknych. Zasłynął ze zdjęć najstarszych polskich dokumentów, dyplomów i pieczęci.

Ilustracje:
1. Teatr Miejski w Krakowie, 1891-1893
2. Pomnik Adama Mickiewicza na tle Sukiennic, 1898-1899
3. Berła uniwersyteckie, 1889-1894


 


Kryjak Franciszek

Fotograf. Od 1901 do 1918 roku właściciel „Zakładu Artystyczno-Fotograficznego” z dwoma wejściami – od ulicy Dominikańskiej 3 i Poselskiej 30. Od 1919 roku do końca lat 20. XX wieku posiadał zakład przy ulicy Grodzkiej 26. ”Wykonywał fotografie wizytowe, gabinetowe i w formacie kart korespondencyjnych.”

Ilustracje:
1. Portret kobiet na tle ekranu fotograficznego, ok. 1910
2. Portret dziewcząt, 1901-1905
3. Portret młodej kobiety we wnętrzu, ok. 1910

 


Kuczyński Józef Antoni (1877 – 1952)

Fotograf , członek dożywotni Kapituły Seniorów Foto-Klubu Polskiego i wieloletni prezes Oddziału Krakowskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczeń Juliusza Miena i Józefa Sebalda. W 1907 roku, wspólnie z Józefem Gürtlerem otworzył w Pałacu Spiskim przy Rynku Głównym 34 „Zakład Artystyczno Fotograficzny pod Firmą Kuczyński i Gürtler”. W latach 1912 – 1939 atelier prowadził już samodzielnie. Między innymi dzięki jego staraniom w zaborze austriackim od 1910 roku władze udzielały prawa wykonywania zawodu fotografa kandydatom poleconym i przeegzaminowanym przez Stowarzyszenie Fotografów w Krakowie oraz Stowarzyszenie Przemysłowe we Lwowie. Nagrodzony złotymi medalami na wystawach w Genewie i Zurychu.

Ilustracje:
1. Portret Tadeusza Kuczyńskiego, po 1907
2. Portret Jadwigi Kuczyńskiej, po 1907

 


Maliszewski Walery

Fotograf działający od 1848 roku przy Małym Rynku 430. W latach 1856 – 1880 prowadził zakłady przy ulicy św. Józefa, potem Nowym Świecie 166 (obecnie Straszewskiego 9). 15 grudnia 1880 otworzył atelier przy ulicy Szewskiej 228. Od 1858 roku zaczął wydawać zestawy zdjęć z widokami krakowskich zabytków. Autor kalendarzy fotograficznych na lata 1867 i 1868. „Prócz zwykłej części kalendarzowej, ponad którą unosi się herb miasta, kalendarz wydany przez p. Maliszewskiego w dolnych ramach mieści widoki najcelniejszych pamiątek Krakowa, między któremi zamek królewski i Sukiennice naczelne zajmują miejsce…” Twórca fotografii podwójnych, tzw. stereoskopowych z lat 60. XIX wieku. Przed 1872 w spółce z M. Rzymkowskim.

Ilustracje:
1. Widok na kościół Mariacki w Krakowie, ok. 1875
2. Portret mężczyzny w popiersiu, l. 60-70. XIX w.

 


Mażek Ignacy

Fotograf z Paryża. W Krakowie przebywał od 1849 roku. „Podczas krótkiego pobytu tutaj podejmuje się w kilku sekundach dagerotypować tak portrety pojedynczych osób jak i całe grupy podług żądanej wielkości, kolorowane lub nie, bez względu na pogodę i przyrzeka wszystkim żądaniom zadość uczynić. Mieszka pod Węgierskim Królem nr 106 – 107”. (Obecnie Hotel Saski przy ulicy Sławkowskiej 3 – 5). W lipcu 1856 roku otworzył zakład przy ulicy Stolarskiej 7, skąd w 1857 przeprowadził się do atelier przy ulicy św. Jana 7. W latach 1860 – 1863 prowadził pracownię fotograficzną mieszczącą się w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych. Ignacy Mażek przyjmował „wszelkie roboty do kopiowania obrazów olejnych, fotografii, Dagerotypu i rycin, które stosownie powiększyć można”.

Ilustracje:
1. Portret młodzieńca w stylizowanym stroju góralskim, ok. 1860

 


Mien Juliusz (1842 – 1905)

Fotograf, literat, tłumacz poezji polskiej na język francuski. Uczeń krakowskiego fotografa Awita Szuberta. Od 1890 współwłaściciel, z Józefem Sebaldem zakładu fotograficznego mieszczącego się kolejno przy ulicy Sławkowskiej 31 i Podwale 27B. „Specjalnością zakładu są portrety dzieci i w tym celu zakład posiada urządzenia zastosowane do wieku i zabaw dzieci”. Od 1893 roku właściciel atelier przy ulicy Kopernika 8, Podwale 27B, i wreszcie w Rynku Głównym 24. Właściciel filii w Zakopanem przy ulicy Krupówki. Zdobywca Dyplomu Honorowego na wystawie krajowej we Lwowie w 1894 roku.

Ilustracje:
1. Portret chłopca w stroju krakowskim, ok. 1891
2. Portret dziewczyny w stroju romskim, ok. 1900
3. Portret Zenona Sare, 1890

 


Nawojewski W.

Przypuszczalnie fotograf wędrowny, który ok. 1870 roku zatrzymał się w Krakowie przy ulicy Lubicz 5. „Zakład Fotograficzny W. Nawojewski w Krakowie, Hotel Europejski”.

Ilustracja:
1. Portret młodych księży, 1870
 


Olma M. Alojzy

Fotograf i malarz. „Zakład artystyczno - fotograficzny M. A. Olmy Kraków Podwale L. 14 (przy Plantach obok Hotelu Krakowskiego) wykonuje fotografie od najmniejszego formatu do naturalnej wielkości, fotografie kolorowane akwarelą lub farbami olejnymi, fotografie na pigmencie, porcelanie, planotypie itp.; zdejmuje z natury grupy, widoki i budowle, kopie fotograficzne planów, rysunków, drzeworytów, lub malowideł, powiększa w dowolnym rozmiarze bez uszkodzeń powierzonej fotografii, oraz wszelkie prace malarskie, jak: portrety olejne, pastelowe, kredkowe i tuszowe, adresy ozdobne, dyplomy, winiety itd.” Przejęte od Kacpra Ł»elechowskiego atelier Alojzego Olmy działało w Krakowie w latach 1896 – 1906. Od ok. 1910 roku zakład posiadał filie w Krynicy i Tarnowie.

Ilustracje:
1. Portret dziewczyny z kwiatami w dłoniach, po 1910
2. Portret młodej dziewczyny, po 1910

 


Pawlikowski Antoni (1862 – 1925)

Fotograf. Od 1903 roku właściciel zakładu fotograficznego przy Sławkowskiej 27, a od 1912 przy ulicy św. Jana 3. Uhonorowany II nagrodą na konkursie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w 1908 roku. Współpracownik czasopism Światowid i Architekt. Autor zdjęć z uroczystych obchodów grunwaldzkich w 1910 roku, projektu pomnika Tadeusza Kościuszki i budowy mostu im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Ilustracje:
1. Portret księdza J. Chrobickiego, 1903
2. Portret kobiety z książką, 1903-1912

 


Pierzchalski Edward

Fotograf działający w Krakowie w latach 1898 – 1919. Właściciel Zakładu Artystyczno – Fotograficznego przy ulicy Sławkowskiej 27, a od 1905 przy Karmelickiej 21. W reklamach zapewniał klientów iż: „wykonuje najlepiej zdjęcia grup, towarzystw, cechów oraz zdjęcia dzieci najnowszym dotychczas wynalezionym aparatem momentalnym”. Edward Pierzchalski jest autorem fotografii reportażowych umieszczonych w „Księdze pamiątkowej obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 roku w Krakowie”.

Ilustracje:
1. Portret grupowy u stóp pomnika Grunwaldzkiego, po 1910
2. Portret członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie, 1908

 


Rzewuski Lesław, brat Walerego

Fotograf. Po śmierci Walerego przejął zakład przy Kolejowej 27B i prowadził go przez pięć lat. Posługiwał się winietami litograficznymi sygnowanymi imieniem brata.

Ilustracje:
1. Brama wejściowa do parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, 1889-1892
2. Plac wyścigowy na Błoniach krakowskie, 1889-1892

 


Rzewuski Walery (1837 – 1888)

fotograf i działacz społeczny, członek Rady Miejskiej w Krakowie. Absolwent Instytutu Technicznego w Krakowie i student Instytutu Wileńskiego. W 1859 roku rozpoczął pracę fotografa. Pierwsza pracownia Rzewuskiego mieściła się w pokoiku przy ulicy Grodzkiej 83. W 1862 roku Rzewuski otworzył atelier przy ulicy Kopernika 29, skąd w 1867 przeprowadził się do nowoczesnego zakładu fotograficznego w domu własnym przy ulicy Kolejowej 27B. Po śmierci Walerego Rzewuskiego zakład przy Kolejowej 27B na pięć lat przejął brat Lesław. W 1896 roku atelier zostało sprzedane Józefowi Sebaldowi. Walery Rzewuski pozostawił testament, w którym dom swój przekazał miastu z zastrzeżeniem urządzenia w nim szkoły fotograficznej lub muzeum przemysłowego. Ostatnią jego wolą było również rozpisanie konkursu na polski podręcznik dla fotografów. Idea stworzenia szkoły nigdy nie została wcielona w życie. Walery Rzewuski jest autorem zdjęć Krakowa – w tym panoramy zdjętej od strony Podgórza w 1860 roku.

Autor cyklu fotografii żywych obrazów wg „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, zdjęć aktorskich, wizerunków powstańców 1863 roku i widoków tatrzańskich. Rzewuski był inicjatorem kosztownych, ale celowych inwestycji: zasypania koryta starej Wisły, budowy teatru miejskiego, asfaltowania ulic i osuszania Błoń. W 2007 roku Walery Rzewuski został patronem Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Ilustracje:
1. Portret Witolda i Michała Krasickich, 1885-1887
2. Portret Anny Moszyńskiej z córkami, 1867-1870
3. Portret księdza Konrada Refa, 1867-1870
4. Portret chłopca, 1870-1880
5. Portret młodej kobiety z książką, 1868-1870

 


Sheybal Józef, znany pod nazwiskiem Sebald (1853 – 1931)

Fotograf. Po przerwaniu studiów w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczął pracę w zakładzie fotograficznym Walerego Rzewuskiego, skąd po jego śmierci w 1888 roku przeniósł się do atelier Juliusza Miena. W latach 1890 – 1894 w spółce z Mienem. "Zakład Artystyczno Fotograficzny Józefa Sebalda w Krakowie przy ulicy Kolejowej 3 podejmuje się wszelkich prac w zakresie artystycznej fotografii wychodzących". Od 26 stycznia 1901 roku do wybuchu I wojny światowej Sebald prowadził zakład w domu Pod Stańczykiem przy ulicy Batorego 12. Sebald przewodniczył powstałemu 14 kwietnia 1909 roku Stowarzyszeniu Fotografów Przemysłowych.

Ilustracje:
1. Portret kobiety w jasnej sukni, 1901-1914
2. Portret kobiety, 1905-1910

 


Secesya

"Zakład Artystyczno Fotograficzny w Podgórzu ozdobiony pierwszą nagrodą na wystawie w Paryżu wykonuje zdjęcia dla Jego Cesarsko-Królewskiej Wysokości Arcyksięcia Karola Stefana w Ł»ywcu". Atelier działające od 1907 roku przy Rynku Podgórskim 8, następnie w parterowym domu pod numerem 9. Atelier w listopadzie 1915 roku odkupiły – uczennica Juliusza Miena Maria Urbańczykowa i jej córka Emilia. Od 1940 po lata 60. XX wieku właścicielem zakładu pod nazwą „Secesja” był Stanisław Walaszek.

Ilustracje:
1. Portret mężczyzn w kapeluszach sokolskich, po 1915
2. Portret dzieci we wnętrzu, ok. 1908

 


Sprung Leo

Fotograf, zaprzysiężony stały rzeczoznawca c. k. Sądu Krajowego. W latach 1906 – 1912 właściciel zakładu fotograficznego przy ulicy św. Gertrudy 9.

Ilustracja:
Portret kobiety w kapeluszu, 1906


Stadler Stanisław

Fotograf działający początkowo w Rabce, Tarnowie i Zakopanem. Po przybyciu do Krakowa, w latach 1900-1907 właściciel Zakładu Artystyczno-Fotograficznego przy ulicy Karmelickiej 15 – w atelier po Władysławie Bizańskiem, a następnie przy Szewskiej 27 – po Bernardzie Hennerze juniorze. Od 1912 do końca lat 20. XX wieku atelier Stadlera mieściło się przy ulicy św. Sebastiana 36. W 1908 uhonorowany Grand Prix wystawy Paryżu.

Ilustracje:
1. Portret kobiety w czapce, 1900-1907
2. Portret grupowy uczniów szkoły dla chłopców, 1909-1910
3.  Portret Heleny Kardas, ok. 1910


 


Szubert Awit (1837 – 1919)

Fotograf, malarz, uczestnik powstania styczniowego. Student Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Z powodów zdrowotnych porzucił malarstwo i zajął się fotografią. W latach 1860 – 1863 uczył się u fotografów wiedeńskich – Bohr’a i Angerer’a. Praktykował w zakładach Karola Beyera w Warszawie i Józefa Czechowicza w Wilnie. Od 1864 roku właściciel atelier w Oświęcimiu, a od 1867 zakładu fotograficznego przy ulicy Krupniczej 7 w Krakowie. Od 1882 roku właściciel letniej filii krakowskiego zakładu w Szczawnicy. Awit Szubert wykonywał fotografie kopalń, Wieliczki, reprodukcje z obrazów mistrza Jana Matejki, Siemiradzkiego, Grottgera, Kossaka, Pochwalskiego. – Karty korespondencyjne z widokami Tatr, Pienin i Wieliczki na żądanie. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zakład fotograficzny w Krakowie prowadzili, w latach 1893 – 1913 syn Awit junior, a w latach 1913 – 1914 żona Amalia.

Ilustracje:
1. Szczyt Sokolica w Pieninach, 1865-1870
2. Polana Strążyska, 1880-1885
3. Młody mężczyzna i góral, 1870

 


Wiśniewski Rudolf

Właściciel odkupionego od Stanisława Stadlera ok. 1913 roku zakładu fotograficznego przy ulicy Karmelickiej 15. W tym miejscu swoje atelier posiadał wcześniej Władysław Bizański.

Ilustracje:
1. Portret chłopca w stroju komunijnym, 1924
2. Portret matki z córką, 1913-1915

 


Zajączkowski Józef (1817 – po 1886)

fotograf. Uczeń warszawskiego fotografa Karola Beyera. Prowadził początkowo atelier w Zgierzu, a następnie w Łodzi, gdzie w 1963 został mianowany tajnym naczelnikiem miasta. 2 paŁºdziernika 1863 roku otworzył atelier przy Ulicy S. Józefa w Hotelu Narodowym w Krakowie (Poselskiej 22). Dwa lata póŁºniej wydał książkę Grobowce, pomnik i trumny królów polskich w Krakowie, w której zawarł 29 fotografii. Od 1878 roku pracował w Rzeszowie, a następnie w Jaśle.

Ilustracja:
Portret staruszki, 1863-1965


Ł»elechowski Kacper (1863 – 1942)

Malarz, fotograf i pamiętnikarz. W latach 1879 – 1888 i 1893 – 1894 student krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana Matejki na wydziale kompozycji. Ł»elechowski krótko prowadził zakład fotograficzny przy ulicy Podwale 14. Zasłynął jako autor zdjęć portretowych, w tym portretu Włodzimierza Przerwy-Tetmajera z 1892 roku. Zakład Kacpra Ł»elechowskiego przejął w 1896 roku Alojzy Olma.

Ilustracje:
1. Portret mężczyzny z brodą, 1890-1894
2. Portret grupowy uczennic, 1890-1894

 do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+