en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


EDUKACJA /

Grünhauser Edmund (1867 – 1940)Drukarz, litograf i fotograf. Na ziemiach polskich osiedlił się w latach 90. XIX wieku, początkowo mieszkał w Częstochowie. Po przeprowadzce do Warszawy wszedł w spółkę z firmą litograficzno-fotograficzną Stanisława Szalaya. W 1905 roku osiadł w Krakowie, gdzie rok póŁºniej założył Warszawski Skład Przyborów Fotograficznych „po najtańszych cenach, w największym wyborze” przy ulicy Szewskiej 2. W latach 1908 – 1913 zasiadał we władzach Towarzystwa Fotografów Amatorów.

Ilustracje:
1. Kościół św. Barbary, widok od strony południowo-zachodniej, 1905
2. Ulica Reformacka z kościołem św. Kazimierza, 1905

 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+