en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


EDUKACJA / teksty
Brewiarzyk fotograficzny
Magdalena Skrejko

Z cyklu: Stare podręczniki fotografii i ich autorzy. Część pierwsza: „Brewiarzyk fotograficzny”
 

1/3


W roku 1902 nakładem Księgarni H. Altenberga we Lwowie ukazała się pierwsza książka Witora Wołczyńskiego pod intrygującym nieco tytułem „Brewiarzyk fotograficzny”. Intytulacja książki była, jak można się domyślać, zabiegiem celowym. Nawiązując do modlitewnika, a więc księgi do odmawiania codziennej liturgii, Autor sugerował powszednią lekturę książki. Nakładał wręcz na fotografów obowiązek zapoznania się z jej treścią i zastosowania się do podanych w niej wskazówek.

Wiktor Wołczyński był nie tylko teoretykiem fotografii, ale przede wszystkim praktykiem. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie pobierał nauki u samego mistrza sztuki fotograficznej – Józefa Sebalda. Wkrótce jednak Wołczyński przeniósł się do Lwowa, gdzie rozpoczął pracę w zakładzie pod firmą „Marya”, pod kierunkiem właścicielki atelier Marii Kalapus. Po zakończeniu współpracy z fotografką prowadził dział retuszerski w pracowni Edwarda Trzemeskiego. W 1903 Wołczyński nawiązał znajomość z członkami Lwowskiego Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej, który właśnie zmienił nazwę na Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne. W latach 1903-1905 był wydawcą „Wiadomości Fotograficznych, dwutygodnika ilustrowanego poświęconego sztuce fotograficznej i gałęziom z nią związek mającym”.

Zupełnie wyczerpanie w handlu księgarskim „Brewiarzyka fotograficznego” zaledwie w kilku miesiącach, spowodowało potrzebę drugiego wydania, znacznie powiększonego i oczyszczonego z wielu błędów, jakie się zakradły w pierwszym wydaniu – pisał w przedmowie Wiktor Wołczyński.

Właśnie egzemplarz z 1903 roku przechowywany jest w Bibliotece Muzeum Historii Fotografii. Ta nieduża książeczka o wymiarach 11x17 cm, licząca 188 stron liczbowanych i 20 nienumerowanych podzielona została na trzy części: Proces negatywowy, Proces pozytywowy oraz Diapozytywy i powiększenia. Autor opatrzył „Brewiarzyk” – co bardzo istotne i ciekawe – w Słowniczek ważniejszych chemikalii fotograficznych w językach: polskim, łacińskim i niemieckim wraz z znakami chemicznymi.

Recenzja książki ukazała się dość szybko, bo już w 1903 roku, w zeszycie nr 6 „Wiadomości Fotograficznych”, nakreślona ręką fotografa i twórcy innego znakomitego podręcznika –  Władysława Koroli z Warszawy.

Wiktor Wołczyński jest także autorem innej znakomitej książki „Kalendarz Fotograficzny Warszawski na Rok Zwyczajny 1905” oraz wielu artykułów, w tym o treściach historycznych: „Początek fotografii”, monograficznych: „Józef Sebald”, recenzji: „Kilka dat statystycznych trzech wystaw fotograficznych we Lwowie”, wypowiedzi w sprawie programu fotografii artystycznej: „Granice sztuki fotograficznej”, czy nawet wiersza o fotografii „Potęga wiedzy do życia zbudzona”. Najczęściej jednak na łamach „Wiadomości Fotograficznych” publikował teksty poruszające zagadnienia technik wykonywania fotografii i pracy użytecznej, jak chociażby „Proces pigmentowy” czy „O praktycznej fotografii trójbarwnej”.

Wiktor Wołczyński zmarł w 1905 roku we Lwowie.

Do przekartkowania „Brewiarzyka fotograficznego” zachęcamy miłośników starej fotografii.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+