en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
Kolekcja sztuki współczesnej MHF

Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiory Muzeum Fotografii w Krakowie wzbogaciły się o cenną kolekcję sztuki współczesnej.

1/11


Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Regionalne kolekcje sztuki współczesnej), a także Gminy Miejskiej Kraków, Kolekcja Sztuki MHF została uzupełniona o 74 prace 10 wybitnych twórców, czyli: Kuby Dąbrowskiego, Mikołaja Długosza, Alicji Dobruckiej, Jana Dziaczkowskiego, Nicolasa Grospierre’a, Roberta Kuśmirowskiego, Kobasa Laksy, Szymona Rogińskiego, Tomasza Saciłowskiego, Andrzeja Tobisa.
 
Celem tegorocznych zakupów było uzupełnienie kolekcji MHF o dzieła reprezentujące najnowsze tendencje zarówno w fotografii, jak i w sztuce, wśród których ważną rolę odgrywa między innymi dokumentowanie rzeczywistości. Czynnikiem priorytetowym decydującym o wyborze danej pracy było wykorzystanie przez autorów – fotografów i artystów nie-fotografów – nowych, specyficznych dla swoich czasów sposobów obrazowania lub analizowanie fenomenu obrazowania, w tym obrazowania fotograficznego. 
 
 
Kuba Dąbrowski 
Kuba Dąbrowski jest fotografem totalnym, za sens swojej działalności uważa dokumentowanie tego, co go otacza, codzienność. Z tworzonego przez Dąbrowskiego swoistego dziennika fotograficznego, „chłopackiego”, a jednocześnie tę „chłopackość” przekraczającego, powstał niezwykle interesujący i świeży portret pokolenia autora. Kuba Dąbrowski reprezentuje współczesne podejście do dokumentu odległe od utopijnej wizji obiektywnego i bezosobowego rejestrowania świata. Jego obraz rzeczywistości z założenia jest fragmentaryczny, bo determinowany osobowością autora, która w żaden sposób nie jest wycofywana, a wręcz odwrotnie – eksponowana. Osobisty charakter zdjęć wzmaga także ich pozornie przypadkowa kompozycja bliska amatorskim snapshotom i typowa dla nich estetyka błędu.
 
 
Alicja Dobrucka 
W cyklu „I like you, I like you a lot” Alicji Dobruckiej, podobnie jak w przypadku Kuby Dąbrowskiego, mamy do czynienia z łapaniem zwyczajnych, może nawet nudnych i banalnych, a jednak ważnych kadrów. Na zdjęciach powstałych po tragicznej śmierci brata artystki nie ma oficjalnych sytuacji. Autorka unika klasycznego komponowania ujęć, dzięki czemu oglądający ma wrażenie obserwowania wydarzeń jej oczami i uczestniczenia w najbardziej intymnej warstwie traumy. 
Zupełnie inny charakter ma seria „Scenery”, na którą składają się abstrakcyjne, wielobarwne kompozycje. W rzeczywistości są to tła fotograficzne, z reguły pełniące rolę nieistotnego uzupełnienia, które w tym przypadku stają się pierwszoplanowymi bohaterami, zadającymi pytania o sensy zawarte w obrazach.
 
 
Robert Kuśmirowski 
Przeszłość i pamięć jest główną osią zainteresowań artystycznych Roberta Kuśmirowskiego. Kluczem do interesujących obszarów są imitacje fragmentów rzeczywistości lub całych światów równoległych. Istotnym środkiem do eksplorowania przeszłości staje się dla artysty obraz fotograficzny, powszechnie uważany za „skrzynkę pamięci” i wierną „zamrażarkę” rzeczywistości. W cyklu „Prace dokumentacyjne” autor stworzył rodzaj zmultiplikowanego, wyimaginowanego autoportretu, wcielając się w różne role społeczne. Stylistyka zdjęć sugeruje, że powstały one pomiędzy drugą połową XIX wieku a latami 60. wieku XX, w rzeczywistości są dziełem współczesnych zabiegów perfekcyjnie imitujących dawne realia. 
 
 
Szymon Rogiński 
Interesującym rozwinięciem formuły fotografii dokumentalnej i krajobrazowej jest sposób obserwacji i uwieczniania rzeczywistości przez Szymona Rogińskiego. W cyklu „UFO”, podobnie jak innych cyklach tego autora, które wydają się być bezosobowymi rejestracjami przestrzeni miejskich, podmiejskich, industrialnych i postindustrialnych, często wyłaniających się z ciemności nocy, nie mamy do czynienia z Polską „w ogóle” lecz Polską widzianą i interpretowaną przez Szymona Rogińskiego.
 
 
Nicolas Grospierre 
Mocne zespolenie wymiaru estetycznego z dokumentalnym widoczne jest w pracach Nicolasa Grospierre’a. Dopracowanie formalne kompozycji i sposób ujęcia rejestrowanych elementów, zbliża je niekiedy aż do abstrakcji, co dobrze jest widoczne między innymi w pracach z serii „Kolorobloki” i „W-70”. Głównym przedmiotem zainteresowania Grospierre’a jest architektura modernistyczna, dokładnie budynki powstałe w czasach PRL-u, do niedawna zupełnie ignorowane jako temat fotograficzny. Zdjęcia Grospierre’a są doskonałymi wizualizacjami rzeczywistości stworzonej w czasach modernistycznych, a funkcjonujących już po upadku tej utopijnej wizji. 
 
 
Andrzej Tobis 
Ciekawą grą z trendami dążącymi do usystematyzowania świata i tworzenia kompletnych encyklopedycznych kategorii jest prowadzony już od kilkunastu lat przez Andrzeja Tobisa konceptualny projekt zatytułowany „A-Z (gabloty edukacyjne)”. Początki tego lingwistyczno-wizualnego przedsięwzięcia, jak określa je autor, wychodzą od wydanego w NRD w latach 50. XX w. słownika "Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch", którego hasła zderzane są ze współczesnymi realiami pełniącymi funkcję fotograficznych wizualizacji. 
 
 
Mikołaj Długosz 
Kategoria piękna jest jednym z zagadnień interesujących pracującego na materiale znalezionym Mikołaja Długosza. Seria „Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać” anektująca widokówki z lat 70. i 80. XX analizuje socjalistyczną wariacją na temat „ładnych widoków. O ile en cykl skupia się na obrazach tworzonych z dużą świadomością estetyczną, o tyle kolejny projekt - „Real Foto”, jest eksploracją tzw. „ikonosfery hand made”, która w ostatnich latach coraz śmielej, bez dawnych kompleksów, zaczyna wdzierać się do oficjalnego obiegu obrazów. Mikołaj Długosz wykorzystał w tym cyklu autentyczne zdjęcia znalezione na portalu Allegro. Fotografie powstałe w celach czysto informacyjnych, jako wizualizacja sprzedawanego towaru, stają się pretekstem do refleksji nad ewolucją obrazu i jego roli we współczesnym społeczeństwie. 
 
 
Tomasz Saciłowski
Punktem wyjścia prac Tomasza Saciłowskiego jest zainteresowanie technologią D2T2 czyli Dry Diffusion Thermal Transfer stosowanej w fotokioskach, a dokładnie wykorzystanie odpadów po tym procesie czyli zużytej trójkolorowej taśmy CMYO, która jest właściwie śladem po zdjęciach. Przezroczysta taśma służy artyście jako diapozytyw, z którego następnie drukowane jest powiększenie. Wychodząc od skomplikowanych, wręcz hermetycznych zagadnień fotochemicznych, Saciłowski dochodzi do refleksji estetycznych. Tworzy niezwykle intensywne wizualnie i estetyczne obrazy, niekiedy figuralne duchy/powidoki pierwotnych zdjęć, niekiedy czysto abstrakcyjne kompozycje, prowadząc intrygującą grę z tradycją malarstwa nowoczesnego.
 
 
Jan Dziaczkowski 
W zupełnie inny sposób podchodził do gotowego materiału zdjęciowego malarz - Jan Dziaczkowski, który jest jednym z bardziej interesujących kontynuatorów tradycji fotomontażu. Jego wykonane w tradycyjnej technice wyklejania, niewielkie, a jednocześnie niezwykle precyzyjne prace zachwycają surrealistycznym nastrojem oraz absurdalnym poczuciem humoru i niczym nieskrępowanymi skojarzeniami. Autor tworzy własne fantastyczne światy, ocierające się niekiedy, jak w serii „Keine Grenze” o political fiction.
 
 
Kobas Laksa 
Kobas Laksa w ciekawy sposób włącza się w nurt fotomontażu zapoczątkowany sto lat temu przez dadaistów i konstruktywistów. Podobnie jak pionierzy gatunku wykorzystuje fotografię nie do odtwarzania rzeczywistości, ale do wizualizowania własnych wyobrażeń. Jednym z nich jest praca „Roller Coaster Warsaw” pokazująca futurystyczny obraz Warszawy, który jednocześnie staje się ciekawym komentarzem do współczesnych realiów. 
 
 
Terminy pokazów prac następujących artystów:
Pokaz I: 2-12 listopada 2107 - Tomasz Saciłowski, Szymon Rogiński, Mikołaj Długosz
Pokaz II: 15-26 listopada 2017 - Andrzej Tobis, Nicolas Grospierre 
Pokaz III: 29 listopada -10 grudnia 2017 -  Kobas Laksa i Jan Dziaczkowski
Pokaz IV: 13-29 grudnia 2017 - Robert Kuśmirowski, Kuba Dąbrowski, Alicja Dobrucka 
 
 
Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sztuka wspoł. w zbiorach MHF_POL_PDF


sztuka wspoł. w zbiorach MHF_POL_PDF

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+