en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
Andrzej Tobis - spotkanie
1/5


Zapraszamy w niedzielę, 19 listopada o godz. 13:00, do Muzeum Fotografii w Krakowie na spotkanie z malarzem i fotografem Andrzejem Tobisem. 
Jego prowadzony już od kilkunastu lat konceptualny projekt zatytułowany „A-Z (gabloty edukacyjne)” jest ciekawą grą z trendami dążącymi do usystematyzowania świata i tworzenia kompletnych encyklopedycznych kategorii. Początki tego lingwistyczno-wizualnego przedsięwzięcia, jak określa je autor, wychodzą od wydanego w NRD w latach 50. XX w. słownika "Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch", którego hasła zderzane są ze współczesnymi realiami pełniącymi funkcję fotograficznych wizualizacji. 
 
Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Regionalne kolekcje sztuki współczesnej), a także Gminy Miejskiej Kraków, Kolekcja Sztuki MHF została uzupełniona o 74 prace 10 wybitnych twórców, czyli: Kuby Dąbrowskiego, Mikołaja Długosza, Alicji Dobruckiej, Jana Dziaczkowskiego, Nicolasa Grospierre’a, Roberta Kuśmirowskiego, Kobasa Laksy, Szymona Rogińskiego, Tomasza Saciłowskiego i Andrzeja Tobisa.
 
W listopadzie i grudniu 2017 w siedzibie MHF przy ul. Józefitów 16 odbywać się będą pokazy zakupionych prac. Drugi pokaz zaplanowano w dniach 15-26 listopada 2017, a zaprezentowane na nim zostaną prace Andrzeja Tobisa i Nicolasa Grospierre'a.
 
Prace zakupione w 2017 roku do Kolekcji Sztuki charakteryzują się wykorzystywaniem przez autorów nowych, specyficznych dla swoich czasów sposobów obrazowania. Ich strategie twórcze każą niekiedy bezpośrednio wchodzić w dialog z rzeczywistością lub analizować sam fenomen obrazowania. Autorzy eksplorują takie zagadnienia jak: dialektyka perspektywy kreacyjnej i dokumentalnej, działania na fotograficznym materiale „znalezionym” czy analiza możliwości fotografii w kontekście autotematycznym.
 
Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+