en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
DRUGI POKAZ PRAC ZAKUPIONYCH DO KOLEKCJI SZTUKI MHF
1/4


W listopadzie i grudniu 2017 w siedzibie MHF przy ul. Józefitów 16 odbywać się będą pokazy prac zakupionych do Kolekcji Sztuki Współczesnej MHF w ramach Nabytków 2017. W dniach 15-26 listopada 2017 roku zapraszamy na drugi z czterech pokazów prac, wzbogacających cenną kolekcję MHF, który odbędzie się w siedzibie Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Józefitów 16. Na pokazie zaprezentowane zostaną prace Andrzeja Tobisa i Nicolasa Grosspierre'a.

 

Nicolas Grospierre 

Mocne zespolenie wymiaru estetycznego z dokumentalnym widoczne jest w pracach Nicolasa Grospierre’a. Dopracowanie formalne kompozycji i sposób ujęcia rejestrowanych elementów, zbliża je niekiedy aż do abstrakcji, co dobrze jest widoczne między innymi w pracach z serii „Kolorobloki” i „W-70”. Głównym przedmiotem zainteresowania Grospierre’a jest architektura modernistyczna, dokładnie budynki powstałe w czasach PRL-u, do niedawna zupełnie ignorowane jako temat fotograficzny. Zdjęcia Grospierre’a są doskonałymi wizualizacjami rzeczywistości stworzonej w czasach modernistycznych, a funkcjonujących już po upadku tej utopijnej wizji. 

 
Andrzej Tobis 
 
Ciekawą grą z trendami dążącymi do usystematyzowania świata i tworzenia kompletnych encyklopedycznych kategorii jest prowadzony już od kilkunastu lat przez Andrzeja Tobisa konceptualny projekt zatytułowany „A-Z (gabloty edukacyjne)”. Początki tego lingwistyczno-wizualnego przedsięwzięcia, jak określa je autor, wychodzą od wydanego w NRD w latach 50. XX w. słownika "Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch", którego hasła zderzane są ze współczesnymi realiami pełniącymi funkcję fotograficznych wizualizacji. 
 
 
Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Regionalne kolekcje sztuki współczesnej), a także Gminy Miejskiej Kraków, Kolekcja Sztuki MHF została uzupełniona o 74 prace 10 wybitnych twórców, czyli: Kuby Dąbrowskiego, Mikołaja Długosza, Alicji Dobruckiej, Jana Dziaczkowskiego, Nicolasa Grospierre’a, Roberta Kuśmirowskiego, Kobasa Laksy, Szymona Rogińskiego, Tomasza Saciłowskiego i Andrzeja Tobisa.
 
Celem tegorocznych zakupów było uzupełnienie kolekcji MHF o dzieła reprezentujące najnowsze tendencje zarówno w fotografii, jak i w sztuce, wśród których ważną rolę odgrywa między innymi dokumentowanie rzeczywistości. Czynnikiem priorytetowym decydującym o wyborze danej pracy było wykorzystanie przez autorów – fotografów i artystów nie-fotografów – nowych, specyficznych dla swoich czasów sposobów obrazowania lub analizowanie fenomenu obrazowania, w tym obrazowania fotograficznego. 
 
Uzupełnienie Kolekcji Sztuki Muzeum Historii Fotografii w Krakowie w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+