en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
Konkurs na layout i hasło promocyjne

Ogłaszamy Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej oraz hasło promocyjne projektu pn. Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.KOMUNIKAT:

Organizator konkursu, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie informuje, iż na podstawie punktu 1 Rozdziału VI Regulaminu konkursu unieważnia postępowanie.
Przyczyną unieważnienia postępowania jest wynik procesu oceny prac który ujawnił liczne niezgodności i odstępstwa od wytycznych opisanych w Regulaminie wśród prac zgłoszonych do Konkursu.

Organizator dziękuje wszystkim Uczestnikom Konkursu za nadesłane pracę informując jednocześnie, iż planuje w najbliższym czasie wszcząć ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym przedmiocie.


Zachęchęcamy grafików i copywriterów do wzięcia udziału w konkursie.

Zgłoszenia można nadsyłac do 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

W załaczniku  (po prawej stronie) znajdują się nastepujące dokumenty:
- Regulamin konkursu
- Opis Przedmiotu Zamówienia
- Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
- wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą

Więcej o samym projekcie pn. Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mozna przeczytać tutaj.


Odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie trwania konkursu:

1) Rozdział II, punkt 2., podpunkt 3) b):
„Wszystkie informacje, z wyłączeniem nazwy Muzeum w języku polskim i angielskim” *
* nie jest dla mnie jasne czy praca konkursowa (projekt plakatu) ma być wersją dwujęzyczną, czy też wersje polska i angielska mają funkcjonować jako dwa odrębne („równoległe”) rozwiązania?

ODP: Powinien być to jeden plakat w wersji dwujęzycznej.

2) Rozdział II, punkt 2., podpunkt 3) d):
„Zawierać nazwę i dane teleadresowe Zamawiającego (Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków)” **
** czy należy rozumieć, że w tym miejscu ma pojawić się nazwa „Muzeum Fotografii w Krakowie” a nie „Muzeum Historii Fotografii w Krakowie”?

ODP: Tak, proszę umieścić to dokładnie w takim brzmieniu jak napisaliśmy w tym miejscu w regulaminie, czyli "Muzeum Fotografii w Krakowie, ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków"

3) Rozdział II, punkt 2., podpunkt 3) h):
„Zawierać nazwę projektu („Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego”)” ***
*** Jak powinna brzmieć „oficjalna” nazwa projektu w języku angielskim?

ODP: Pełna nazwa projektu nie musi zostać przetłumaczona na język angielski, ale podaję przykładowe brzmienie: "Modernization and adaptation of the historic building of the Walery Rzewuski Museum of History of Photography in Krakow for the purpose of creating a modern centre for storage, conservation, digitization and research"

4) Dodatkowe wątpliwości wiążą się z Rozdziałem II, punkt 1., podpunkt 4) – nie wszystkie „linki” działają poprawnie tj. na stronach nie ma spodziewanych dokumentów. Ma to w gruncie rzeczy drugorzędne znaczenie – w praktyce używałem wymaganych znaków niejednokrotnie, nie wiem tylko czy „Fundusze Europejskie” mają być w wersji „ogólnej” czy powiązane z konkretnym programem a jeśli tak to z jakim? I czy w takim przypadku stosowny dopisek ma się również pojawić pod nazwą „Unia Europejska”. Nie doszukałem się także jednoznacznej informacji czy należy użyć nazwy „Rzeczpospolita Polska” wraz z flagą zgodnie z wzorem przedstawionym w niektórych wytycznych.

ODP: W tym momencie linki działają poprawnie, może były to chwilowe problemy, niezależne od nas. Nasze Muzeum, obowiązują takie same logotypu funduszów, jak na papierze firmowym, na którym spisany był regulamin konkursu i jaki jest na stronie muzeum, czyli 1) "Fundusze Europejskie. Infrastruktura i środowisko"; 2) Unia Europejska. Europejski fundusz rozwoju regionalnego". Proszę nie stosować flagi RP, ponieważ nasze Muzeum obowiązują zapisy dla umów podpisanych przed 31 grudnia 2017.
 

konkurs_na_layout_i_hasło_do_pobrania.zip

mhf_uniewaznienie konkursu.pdf


konkurs_na_layout_i_hasło_do_pobrania.zip

mhf_uniewaznienie konkursu.pdf

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+