en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
ROZPOCZYNAMY REMONT BUDYNKU PRZY UL. JÓZEFITÓW 16

4 września 2018 roku w Krakowie, Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie Marek Świca podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Spółka Jawna Stanisław Cechini i Józef Cechini na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.Wartość podpisanej umowy: 17,2 mln zł brutto
Termin wykonania umowy: 31.12.2019 r.

W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy terenu budowy i rozpoczęcie prac w budynku Muzeum przy ul. Józefitów 16.

Po kapitalnym remoncie powstanie tu nowoczesne centrum magazynowo-konserwatorskie i digitalizacyjne oraz badawcze. Będzie to przestrzeń otwarta nie tylko dla specjalistów zajmujących się różnymi aspektami medium fotograficznego. Ambicją Muzeum jest stanie się żywym, wyraźnie zaznaczonym na mapie Polski i Europy ośrodkiem zajmującym się w pierwszej kolejności obrazem fotograficznym. Szeroka perspektywa badawcza oraz edukacyjna będą podstawowymi kontekstami określającymi kierunek rozwoju MHF. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku Muzeum przy ul. Józefitów 16 to obecnie ok. 1.300,00 m2, po przebudowie ma wzrosnąć do 1.810,00 m2.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europeskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+