en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDARZENIA /
MHF i ASP zacieśniają współpracę
1/2


Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie prof. Beata Gibała-Kapecka i Dyrektor MHF Marek Świca podpisali porozumienie w zakresie współpracy między Akademią Sztuk Pięknych i Muzeum Fotografii w Krakowie.
 
List intencyjny sygnowany przez Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz prof. dr hab. Beatę Gibałę-Kapecką, Dyrektora Muzeum Historii Fotografii Marka Świcę oraz koordynatora projektu prof. Jacka Siewczyńskiego podpisano podczas Konferencji "Aneksy kultury. Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność". Porozumienie będzie dotyczyć realizacji programów wymiany nauczycieli akademickich i studentów w zakresie różnych form dydaktyki (zarówno w obszarze obowiązujących elementów programowych, jak i poza nimi), współpracy przy realizacji prac naukowo-badawczych i projektowych, promocji i organizacji konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw i targów oraz działalności wydawniczej.

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+