en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
2014

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYDARZENIA /
Spotkanie z Andrzejem Stawiarskim

Spotkanie z Andrzejem Stawiarskim pod tytułem "Czarno-biała rzeczywistość" - w ramach cyklu "Opowieści fotografistów"Andrzej Stawiarski był długo­letnim fotore­porterem „Gazety Wyborczej”, który uczest­niczył we wszystkich ważniejszych strajkach solidar­no­ściowych oraz pielgrzymkach, fotografując jedno­cześnie przemiany trans­for­macyjne. Jako stypendysta przebywał w USA, gdzie dokumentował zastany świat. Zebrał także ciekawy materiał podróżując po Syberii.

Spotkanie poprowadzi Ewa Kozakiewicz

więcej informacji tutaj


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+