en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
2018

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYSTAWY /
NIEPODLEGŁOŚĆ SFOTOGRAFOWANA
27 kwietnia - 31 grudnia 2018
1/4


Wystawa planszowo-plenerowa „Niepodległość sfotografowana” prezentuje kilkanaście fotografii ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie. Unikatowe zdjęcia różnych autorów pochodzą z lat 1914-1918, z czasu I wojny światowej i prezentują krakowskie wydarzenia na drodze do odzyskania
niepodległości w 1918 roku.
 
Wystawa rozgrywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza - historyczna, podkreśla rolę fotografii dokumentalnej w wizualnym przekazie wydarzeń istotnych dla miasta i jego mieszkańców, a szerzej skali kraju. Pokazane zdjęcia mają kilka wspólnych punktów: historia, Kraków i codzienne życie
miasta w przededniu odzyskania niepodległości. Każde zdjęcie opowiada o jednym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Krakowie w czasie, który stanowił preludium Niepodległej. Stąd uprawnione jest określenie ich, jako wizualne
cytaty. Druga, to płaszczyzna samego obrazu. Fotografia dokumentalna nie jest jednorodna w obrazie, zdjęcia będą stanowić punkt wyjścia do jego obserwacji.
 
Wystawa „Niepodległość sfotografowana”, będąca w swojej głównej warstwie ekspozycją historyczną, jest zarazem nośnikiem ogólnych informacji o fotografii. Często autor, komponując kadr, świadomie lub przypadkowo składał obraz z kilku równorzędnie dziejących się scen. Na wystawie zostaną wydobyte, czasem ukryte, elementy składowe budujące kadr.
 
Kurator: Andrzej Rybicki
 
Koordynator wystawy: Eliza Kubiak
 
Aranżacja wystawy (ekspozytory i grafika): Łukasz Sarnat
 
Tłumaczenie: Anna Mirosławska-Olszewska
 
Korekta i adiustacja: Paulina Maria Kaucz
 
Reprodukcje: Pracownia Dokumentacji Obrazowej Muzeum Fotografii w Krakowie
/Dorota Marta, Wojciech Staszkiewicz/
 
Wykonanie ekspozytorów: Grzegorz Zmarz Undesign
 
Druk: MediaMix sp. z o.o.
 
Fotografie ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie copyright
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
27 kwietnia - 31 grudnia 2018
 
Kraków, plac Marii Magdaleny
 
 
Wystawa realizowana jest w ramach kampanii „Wyzwolona_1918”.
 
 
 
Wystawa sfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+