en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
2002

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYSTAWY / przeszłe

Zygmunt Rytka | 18.10 - 19.11.2002
Ciągłość nieskończonościWystawa "Ciągłość nieskończoności", zaprezentowana po raz pierwszy w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2000 r., stanowi próbę możliwie pełnego przedstawienia dorobku Zygmunta Rytki, który dokonuje w swej twórczości konceptualnej analizy współzależności pomiędzy naturą a człowiekiem, szerzej - pomiędzy otoczeniem człowieka a jego świadomością.

W latach 70. uwagę artysty zajmowały m.in. problemy związane z analizą czasu, którego fragmenty poddane były możliwie najdokładniejszemu zapisowi Przedziały czasowe. Innym zagadnieniem, którym zajmował się Rytka w owym czasie był zawsze aktualny problem manipulacji obrazem, zarówno fotograficznym jak i telewizyjnym Bluff. Lata 80. i 90. to okres szczególnej aktywności artysty tworzącego m.in. Kolekcję prywatną stanowiącą unikalny, bardzo emocjonalny autoportret środowiska. W latach 80. Rytka analizuje problem niemożności działania wynikającej z wyczerpania się pewnych idei zarówno w sferze artystycznej, prywatnej jak i społecznej związanej z sytuacją polityczną w kraju. Kontynuację tych rozważań stanowi cykl Obok sztuki będący wypowiedzią na temat zakresu i istoty działań tematycznych. Działania Rytki mają bardzo osobisty charakter. W jego twórczości znaleŁºć można indywidualne, specyficzne poczucie humoru, skłonność do żartu lecz także pełne melancholii ślady przeżyć ostatnich lat Leżąc.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+