en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
1996

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYSTAWY / przeszłe

Tak sia żyło, kochanińkie... | 12.11 - 8.12.1996
Wileńszczyzna w fotografiach Stanisława Filiberta Fleury - 1858-1915Stanisław Filibert Fleury urodził się w roku 1858 pod Wilnem w folwarku w Papajach, którego był wieloletnim dzierżawcą. Był prawnukiem podpułkownika Filipa de Fleury, fligiel-adiutanta Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta Poniatowskiego , wnukiem Marcina, a synem Józefa Fleury.

Stanisław Fleury uczył się w gimnazjum rosyjskim w Wilnie w latach 1869-1873. Szkoły tej nie ukończył wskutek trudnych warunków materialnych rodziny. Wstąpił w charakterze ucznia do zakładu fotograficznego Aleksandra Straussa, a prócz tego uczęszczał do szkoły rysunkowej miejskiej, której dyrektorem był "akademik" Trutniew. Za jego namową Fleury wysyłał swe prace malarskie i rzeŁºbiarskie na konkursy. W Petersburgu otrzymał za nie srebrny medal. Nie mając środków na wyższe studia w akademii Fleury postanowił zająć się fotografią i otworzył własny zakład. W ten zawód potrafił Fleury włożyć wiele zamiłowania i poczucia artystycznego, które kształcił nieustannie, zwiedzając wystawy sztuki w Warszawie i Petersburgu. Fotografował zabytki architektury wileńskiej, zwłaszcza kościoły. Gromadził książki i ryciny dotyczące starego Wilna i pozostawał w bliskich stosunkach z antykwariuszami i zbieraczami wileńskimi, Moraczewskim, Szulskim, Lucjanem Uziębłą, a także artystami malarzami Bolesławem Rusieckim i Józefem Bałzukiewiczem. Pracował również przy utrwalaniu zabytków starożytnictwa i wykopalisk, dostarczał materiałów architektonicznych dla Kongresu Archeologicznego w Wilnie i dla Krakowskiej Akademii Umiejętności.

Jakiś czas prowadził zakład fotograficzny na spółkę z Ryszrdem Baczańskim i F. Łopatyńskim pod firmą "Fleury i Baczyński", potem już tylko pod własną firmą. Umarł w roku 1915 w Wilnie.

Wystawa zgromadziła około 400 fotografii i stanowi cenny materiał historyczny, etnograficzny i dokumentarny z życia Wileńszczyzny na przełomie XIX i XX wieku.

Informacje zaczerpnięto z katalogu towarzyszącemu ekspozycji "Tak sia żyło, kochanińkie...Wileńszczyzna w fotografiach Stanisława Filiberta Fleury (1858-1915)" wydanego przez Muzeum Etnograficzne w Gdańsku-Oliwie - Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+