en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
1997

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYSTAWY / przeszłe

Wojciech Buyko | 11.04 - 4.05.1997
W kręgu Fotoklubu Wileńskiego i Fotoklubu PolskiegoWystawa jest jedną z cyklu "W kręgu Fotoklubu Wileńskiego i Fotoklubu Polskiego", inne prezentowały twórczość Jana Bułhaka, Zenona Maksymowicza, Filiberta de Fleury. Została przygotowana ze zbiorów własnych Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Ł»yciorys artysty i dodatkowo kilka fotografii, w tym jego portret udostępniła Zofia Buyko-Kozłowska, jego córka. 

W latach 20-30-tych XX wieku w Polsce było kilka ośrodków znanych z działalności fotografów artystów, nazwanych przez Jana Bułhaka fotografikami. Aktywne środowiska powstały w Wilnie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu, Krakowie. Efektem ich działań są interesujące prace fotograficzne, publikacje teoretyczne i krytyczne. Szczególnie aktywni byli fotografowie z Wilna. Już w 1919 roku powstał Zakład Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Jego długoletnim kierownikiem był Jan Bułhak, który w 1927 roku został współzałożycielem Wileńskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. W 1928 roku powołano do życia Fotoklub Wileński, a w 1929 roku Fotoklub Polski zrzeszający elitę fotografików z całej Polski. Członkostwo w Fotoklubie Polskim było bezinteresowne. Kapituła Seniorów decydowała o przyjęciach nowych członków, w uznaniu ich osiągnięć artystycznych i w zakresie prac teoretycznych. Fotoklub organizował wystawy ogólnokrajowe dla fotografików zrzeszonych w organizacjach lokalnych.

Przeglądając prace wileńskie w porządku alfabetycznym katalogu, zaczynamy od krajobrazów i studiów B u y k i, któremu się to pierwszeństwo należy nie tylko (sic) z tego powodu. Wytrawne i wnikliwe obcowanie z przyrodą, przy dojrzałej umiejętności komponowania, czynią interesującym każdy jego pejzaż, a umiłowanie obok tego martwej natury świadczy o cichej i skupionej spostrzegawczości autora, połączonej z bardzo szczerym sentymentem. Po opanowaniu techniki, które to oczekiwanie stosuje się zresztą do całego bractwa wileńskiego, można wróżyć p. Buyce pierwszorzędne wyniki artystyczne.(Fotograf Polski, grudzień 1927)

Wojciech Buyko urodził się w 1882 roku, w Szawlach na Litwie. Studiował w Rosji nauki rolnicze i miernictwo. Jako poddany cesarstwa rosyjskiego, podczas wojny 1914-1918 służył w wojsku carskim, był oficerem artylerii. W 1918 roku osiedlił się w Warszawie. Pracował jako geodeta w Warszawie, Przasnyszu, Wilnie i Brześciu Litewskim. W Wilnie zawarł znajomość z Janem Bułhakiem. Należał do Wileńskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii, pełnił funkcję prezesa; był członkiem Fotoklubu Wileńskiego i Fotoklubu Polskiego. Swoje prace prezentował na wystawach krajowych i zagranicznych, między innymi w Wiedniu i Nowym Jorku. Portretował dzieci, chętnie fotografował architekturę, krajobrazy Wileńszczyzny i Polesia, studia przyrody i martwe natury. Stosował techniki szlachetne: gumę, pigment, przetłok bromolejowy. Posługiwał się tylko jednym aparatem fotograficznym - reporterskim na klisze szklane o formacie 10 x 15 cm, zmontowanym ok. 1900 roku w rosyjskiej manufakturze Johim. W 1941 roku aresztowany przez NKWD w Wilnie, w 1942 roku wywieziony wgłąb Rosji nie powrócił do domu. Nie są znane data i miejsce jego śmierci, ani miejsce pochówku.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+