en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


ARCHIWUM
2014

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
WYSTAWY / przeszłe
Legionowe kadry
05.08 - 30.10.2014

Wystawa Legionowe Kadry jest jednym z trzech elementów projektu Muzeum Historii Fotografii Legiony Polskie w fotografii wpisującego się w szereg wydarzeń z okazji 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej.

1/7


Wystawa w MHF to prezentacja prac legionowych fotografów - żołnierzy, wybitnych naukowców, wykładowców akademickich i społeczników w latach pokoju. W 1914 grupa legionistów II Brygady roku na froncie w Karpatach założyła „Spółdzielnię fotograficzną”. Dokumentowali i publikowali legionowe życie. Na kadrach odnajdujemy życie poza frontem, kontakty z miejscową ludnością, jej obrzędy, zwyczaje bukowińskich i wołyńskich Polaków. W okopach legionowych narodził się polski reportaż wojenny.


Fragment tekstu kuratoskiego:

Fotografowie szybko zauważyli, że wojsko i wojna są dobrym motywem kadru. I nie ma w tym nic dziwnego. Wszak żołnierze w swoich mundurach z błyszczącymi orderami, galonami, guzikami, szarżą i wieloma innymi atrybutami, przyznanymi przez tradycję i modę wojskowemu uniformowi, zawsze wzbudzali zachwyt. Nie inaczej było z utrwalonymi na szklanej kliszy czy celuloidowej błonie działaniami wojennymi, relacjami z frontu czy żołnierskich ćwiczeń. Fotografie pozwoliły zatrzymać czas, utrwalić przeżycia, przenieść wspomnienia do współczesności. Tym, którym nie było dane uczestniczyć w żołnierskim życiu, zdjęcia przybliżyły misterium wojny i armii.

Dynamizm żołnierskiego losu – i to niezależnie, czy w czasach pokoju czy wojny – również stanowił o atrakcyjności wojskowych zdjęć. Fotografia ma jeszcze jedną zaletę. Od chwili jej wynalezienia możliwe było utrwalenie rzeczywistości, nawet przy ułomnościach wynikających z niedostatku zaawansowania techniki.

Cytowany fragment chyba najdobitniej oddaje siłę przekazu wojennych fotografii. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie prezentując wystawę Legionowe kadry oraz towarzyszącą mu publikację potwierdza, a nawet wzmacnia tę myśl. Ekspozycja jest też przyczynkiem do dyskusji o powstaniu i pierwszych latach fotoreportażu wojennego.

Obchodzona w tym roku setna rocznica wybuchu I wojny światowej i setna rocznica powstania Legionów Polskich stały się idealną okazją do wyartykułowania tezy – niewypowiedzianej do tej pory z należytą siłą prawdy, że oto polski reportaż wojenny narodził się w legionowych okopach I wojny światowej. Towarzyszył on polskiemu wojsku od chwili jego narodzin, opisywał wydarzenia całej niemal legionowej epopei. Autor prezentuje jedną z jego form – reportaż amatorski, prace kilku legionowych fotografów, którzy czując potrzebę chwili, wagę dziejących się wokół nich wydarzeń założyli na froncie „Spółkę fotograficzną”, pierwszą polską, niezależną agencję fotograficzną.

Wystawa i publikacja mają na celu przedstawienie jednym, a przypomnienie innym żołnierzy-fotoreporterów, za sprawą których fragment polskiej historii został „opisany światłem”. To dzięki legionistom z aparatem w dłoni możemy zanurzyć się w historię i spojrzeć na dziś przez pryzmat tego, co wydarzyło się kiedyś.

Andrzej Rybicki
Kurator Wystawy


Wystawa Legionowe Kadry zorganizowana jest w ramach cyklu Klucz do magazynu, strategicznego zadania w działalności MHF od roku 2013.

Klucz do magazynu to kompleksowy projekt różnorodnych działań bazujących w całości na zbiorach MHF, wpisany w konsekwentnie realizowany plan rozwoju Muzeum, obejmujący wystawy, publikacje, badania naukowe, warsztaty dla różnych grup wiekowych i środowisk.
Projekt Klucz do magazynu stanowi ważny element realizowanej od kilku lat linii rozwojowej MHF zakładającej, obok innych podstawowych zadań instytucji muzealnej, maksymalne otwarcie na odbiorcę, przebiegające kompleksowo na różnych poziomach działalności instytucji.
Zasadniczą/bazową częścią projektu Klucz do magazynu, wpisującą się w misję i strategię Muzeum, jest postawienie na współpracę z autorytetami i stałe podnoszenie poziomu merytorycznego naszych działań. Działania te, skupione są na nowoczesnym myśleniu o MUZEUM i interpretacjach FOTOGRAFII, jako znaczących zjawisk współczesnej kultury.

 

Otwarcie wystawy: 4 sierpnia 2014 o godz. 16:00
Wystawa czynna do 30 paŁºdziernika 2014

Kurator - Andrzej Rybicki
Scenariusz - Andrzej Rybicki
Projekt graficzny wystawy - dr Łukasz Sarnat
Autorem pokazu multimedialnego jest dr Tomasz Wesołowskl

Wystawa oraz towarzyszący jej pokaz multimedialny– zrealizowane zostały w ramach projektu: „100-lecie czynu niepodległościowego. Legiony polskie w fotografii, narodzimy polskiego reportażu wojennego”.

Wystawa powstaje w ramach Małopolskiego Programu Obchodów "100-lecie I wojny światowej" (www.pierwszawojna.info), realizowanego dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego, koordynowanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Inne elementy projektu to także wystawa plenerowa oraz konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej.


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+