en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDAWNICTWA / teoria

Rzeczywistość a dokument
Materiały z sesji naukowych zorganizowanych
w ramach 5 Krakowskiej Dekady Fotografii

 

Monika Kozień Świca, Marta Miskowiec, Sławomir Magala
Monika Kozień Świca, Marta Miskowiec (red.)
Anna Maria Bojarowicz, Marcin Przybyłko (proj. graf.)

Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2008

Interesująca dyskusja dotycząca aspektów nieoczywistości dokumentu miała miejsce w czasie panelu Rzeczywistość a dokument. Zarówno dyskusja, jak i zapowiadające ją teksty zostały opublikowane w tym wydawnictwie. Sławomir Magala w swoim artykule opisał retorykę prywatnych dokumentów w przestrzeni publicznej oraz strategii artystycznych opartych na osobistym przeżyciu. Adam Mazur zaś, sprowokowany przekroczeniem przez fotografię tradycyjnego zapisu z natury, metodycznie zanalizował fenomeny medium fotograficznego w kontekście historii sztuki i w ramach kolejnych dyskursów krytycznych, w których uczestniczyło i uczestniczy. (...) Adam Sobota przedstawił syntetyczny przegląd historii dokumentaryzmu w kontekście współczesnych mu estetyk, konwencji oraz strategii artystycznych i dokumentalnych. Marianna Michałowska wychodząc od obrazowych opisów Europy Środkowej Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza, odnalazła dla nich ilustracje w pracach fotograficznych Piotra Chojnackiego, Remigijusa Treigysa i Krzysztofa Zielinskiego. (...) Sławomir Sikora zastanawiał się natomiast nad recepcją fotografii i znaczącą rolą patrzącego.(...) Ostatni z prelegentów – Wojciech Wilczyk przekonywał, jak w swym wizualnym efekcie, prosta dokumentacja z budowy huty może wyprzedzić estetykę epoki. W czasach postmodernizmu mało kto jest nieświadomy gry, jaka prowadzona jest z rzeczywistością. Czy w związku z manipulacją nadchodzi zmierzch dokumentu?

fragment wstępu Moniki Kozień-Świcy i Marty Miskowiec

format: 170 x 230 mm
liczba stron: 112
okładka: miękka

język tekstu: polski


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
© Copyright MHF w Krakowie, 2018
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+