en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDAWNICTWA / wydawnictwa MHF

Chodzę swoimi drogami
Andrzej Różycki

Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2004

Marek Janczyk, Iwona Święch (oprac.)
Agnieszka Bartkowicz, Rafał Bartkowicz (proj. graf.)

Andrzej Różycki jest uznanym i cenionym fotografikiem, reżyserem filmów penetrujących przeważnie świat nieistniejącej już kultury ludowej, a także kolekcjonerem sztuki naiwnej. Sam o swojej fotografii mówi tak: „Im bardziej rozwija się technologia i cyfrotechnika, komputeryzacja czasu, tym bardziej moja wyobraŁºnia (nawet, gdyby ktoś chętnie nazwał mnie anachronicznym) coraz sentymentalniej sięga do technik dawnych epok. Uproszczony model tej mojej teorii jest następujący: im bardziej jest skomplikowana i wydłużona w czasie technika powstawania obrazu (im więcej ciemni) tym więcej mam szacunku do tej fotografii. Ten sam szacunek widać na twarzach osób fotografowanych również na dawnych zdjęciach amatorskich. Tym wyraŁºniej się to rysuje, im odleglejszy jest czas powstania zdjęcia. Ponadto w stawaniu vis á vis aparatu zarysowywał się cały teatr wzruszeń, napięć i powagi. Przyznam, że zadurzyłem się w specyfice tej dawnej fotografii. Fotografia ma zdecydowanie swój język. Myślę oczywiście o starej technologii. Fotografia dla mnie nie jest tylko „przygodą plastyczną" - ma swoje głębie, ciemnie i tajemnice”.

format: 210 x 210 mm
liczba stron: 60 Z
okładka: miękka
kolor fotografii: czarno-białe

język tekstu: polski, angielski


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+