en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


WYDAWNICTWA / wydawnictwa MHF

...dowód uzdolnień.
100. rocznica utworzenia Stowarzyszenia Fotografów Przemysłowych
w Krakowie 1910-2010

Lesław Pizło, Maciej Beiersdorf (red.)
Aleksy Pawluczuk, Ewa Pawluczuk (proj. graf.)

Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2010

W 1910 roku właściciele zakładów fotograficznych utworzyli Stowarzyszenie Fotografów Przemysłowych. Organizacja ta służyła wymianie informacji, prowadziły odczyty o charakterze popularyzatorsko-dydaktycznym, organizowały konkursy i wystawy. Katalog wystawy organizowanej z okazji 100. rocznica utworzenia Stowarzyszenia Fotografów Przemysłowych w Krakowie.

format: 240 x 300 mm
liczba stron: 90 
okładka: miękka
kolor fotografii: kolorowe, czarno-białe

język tekstu: polski


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+