en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Rzemiosło i sztuka

Historia Krakowskiego Rzemiosła - Cech Fotografów.
 

1/5


W Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego prowadzone są badania nad historią rzemiosła fotograficznego, działalnością organizacyjną i tradycją zrzeszającego nie tylko krakowskich rzemieślników – Cechu Fotografów.

O ile znana jest działalność krakowskich zakładów fotograficznych do roku 1914, o tyle późniejsza ich historia okryta jest jeszcze tajemnicą.

I chociaż z przyjemnością, a nawet z zaciekawieniem oglądamy obrazy wykonane w zakładach rzemieślniczych, to prawie nigdy, albo rzadko zastanawiamy się nad ich niepopularnymi twórcami.

Dziś tylko nieliczni krakowianie pamiętają: ekscentrycznego Adam Karasia z ulicy Szewskiej, portrecistę Józefa Kuczyńskiego z Rynku Głównego czy artystę malarza i fotografa Pawła Bielca z Karmelickiej. Nazwiska wielu innych zatarły się w ludzkiej pamięci. Twórców przypominają już tylko, często nie pozbawione walorów artystycznych, fotografie.
Jeszcze bardziej tajemniczy wydają się fotografowie spoza Krakowa – Myślenic, Tarnowa, Zakopanego czy Szczyrku, czy właściciele prowincjonalnych zakładów z Białej Krakowskiej, Skały czy Andrychowa, o których dawno zapomniano. W każdym przypadku ciekawią historie przechodzących z ojca na syna rodzinnych firm, w których zawód fotografa zdominował inne.
Intrygujące są losy właścicieli i pracowników rzemieślniczych zakładów fotograficznych w latach niemieckiej okupacji.
Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych udało się sporządzić listę ponad 300 zrzeszonych fotografów – od marca 1928 roku w Cechu Fotografów, w latach 50. XX wieku w Sekcji Fotograficznej Cechu Poligraficznego i Papierniczego, wreszcie w Cechu Rzemiosł Różnych.
Sporządzono wykaz właścicieli atelier, listę adresów zakładów macierzystych i filii, z pieczątek odczytano właściwie brzmiące nazwy. Ustalono daty otwarcia zakładów i zaniechania działalności rzemieślniczej. Nie pominięto kierowników i współpracowników zatrudnionych w poszczególnych pracowniach. Ponadto powstała lista mistrzów szkolących przyszłych adeptów rzemiosła fotograficznego i ich uczniów. Z archiwalnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe fotografów odczytano informacje o uzyskanych świadectwach czeladniczych i dyplomach mistrzowskich.
Zarejestrowano także podkreślane przez rzemieślników specjalizacje w dziedzinie fotografii.
Z kart protokołów, kwestionariuszy, sprawozdań sporządzono wykaz fotografów ulicznych, tzw. „leikarzy”, z którymi wieloletni spór prowadzili właściciele atelier.
Spojrzenie na fotografie i wgląd w archiwalne dokumenty pozwoliły bezsprzecznie udowodnić, jak ważną i piękną jest fotografia rzemieślnicza.

Magdalena Skrejko


 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+