en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
EuropeanaPhotography

Projekt EuropeanaPhotography
 Projekt EuropeanaPhotography tworzy duże i unikalne konsorcjum partnerów z 13 krajów Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą jedne z najbardziej prestiżowych archiwów fotograficznych, bibliotek publicznych i muzeów w Europie.

Głównym celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie za pośrednictwem portalu Europeana 500 tysięcy fotografii z okresu pierwszych 100 lat jej istnienia - od roku 1839 do roku 1939. Tematycznym kryterium doboru materiału jest zmiana cywilizacyjna zachodząca w Europie na przełomie wieków. Projekt ma nie tylko prezentować dzieła szczególnie cenne, pochodzące z europejskich kolekcji, ale kładzie nacisk na fotografię jako odrębny fenomen – wiodący swoje własne życie, nierozerwalnie sprzęgnięty z wydarzeniami przełomu wieków i kształtem współczesnej kultury zachodniej.


Muzeum Historii Fotografii poprzez portal Europeana udostępni ze swoich zbiorów 3000 obiektów. Uczestnictwo w projekcie EuropeanaPhotography wpisuje się w szerszą ramę działań ogólnopaństwowych zorientowanych na rozwój i wzbogacenie portalu Europeana o zbiory dotychczas niedostępne szerokiemu odbiorcy z Polski i zagranicy. Prezentacja materiałów na portalu przyczyni się do upowszechnienia wizerunku MHF, będzie zachęcać zwiedzających do odwiedzenia naszej instytucji oraz poszukiwania w naszych zbiorach.

Projekt EuropeanaPhotography jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Aneta Kopczacka
Marta Miskowiec

EuropeanaPhotography

Portal Europeana


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+