en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Wirtualne Muzeum Historii Fotografii

Wirtualne Muzeum Historii Fotografii
 

1/4


W 2010 roku Muzeum rozpoczęło, dzięki dotacji z MKiDN, działania mające na celu udostępnienie zbiorów online w postaci wielofunkcyjnego Katalogu Zbiorów oraz modernizację strony internetowej. Opracowano nowy projekt graficzny strony uwzględniający nie tylko nowoczesne wymogi estetyczne ale przede wszystkim pozwalający zawrzeć nowe obszary informacji, edukacji i rozrywki.

W grudniu 2010 roku udostępniono w internecie pierwsze cztery tysiące obiektów. Prawdopodobnie było to pierwsze udostępnienie on-line zbiorów muzealnych w Polsce. Katalog Zbiorów powstał w programie Navigart, który dzięki współpracy Muzeum i firmy ONTIA zyskał atrakcyjną i funkcjonalną formę. Nasze zaangażowanie w prace digitalizacyjne zostało docenione i w następnym roku Muzeum zostało zakwalifikowane do Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA +. Dzięki środkom finansowym pozyskiwanym w kolejnych latach, proces digitalizacji i udostępniania zbiorów MHF zyskał nowoczesną i w pełni profesjonalna formę. Inwestycje w sprzęt fotograficzny i komputerowy zaowocowały powstaniem Profesjonalnej Pracowni Dokumentacji Obrazowej MHF oraz dobrze wyposażonego i bezpiecznego pomieszczenia serwerowni i repozytorium plików. W ramach projektu Wirtualne Muzeum Historii Fotografii udaje nam się na bieżąco modernizować bazy danych Musnet i Navigart, gdzie, w odpowiedzi na rosnące wymagania użytkowników i możliwości nowoczesnych mediów, wprowadzamy nowe funkcjonalności.

Nasze prace ściśle związane są z doskonaleniem procedur, regulujących zarówno procesy dokumentacji obrazowej zbiorów jak i opracowanie merytoryczne obiektów muzealnych. Procedury te, opisane są szczegółowo w dokumentach: „Procedury Pracowni Dokumentacji Obrazowej MHF” i „Zapis danych w programie Musnet”.
Wirtualne Muzeum Historii Fotografii, to projekt wieloletni, zakładający utrzymanie wysokiego poziomu prac digitalizacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Nasza wiedza i sprzęt służy nie tylko Muzeum Historii Fotografii, ale też innym instytucjom, zgłaszającym się do nas po pomoc merytoryczną lub techniczną.
W kolejnym etapie projektu przygotowujemy się do digitalizacji fotografii wielkoformatowej oraz negatywów. Naszym celem jest też stworzenie mobilnej pracowni digitalizacyjnej mającej służyć zewnętrznym zamówieniom.

Wirtualne Muzeum Historii Fotografii – kalendarium najważniejszych działań


2010
- wymiana części sieci IT w budynku Muzeum
- opracowanie nowej wersji Instrukcji opracowywania Kart Katalogu Muzealnego w muzealnej bazie danych Musnet
- porządkowanie słowników w muzealnej bazie danych
- uruchomienie nowej strony internetowej Muzeum oraz Katalogu Zbiorów Online
- przygotowanie i udostepnienie online 10 tysięcy rekordów w tym 4 tysiące wraz z wglądówkami


2011-2012
- wymiana części okablowania IT w budynku Muzeum, między innymi w pracowniach digitalizacyjnych i serwerowni.
- przygotowanie nowej serwerowni i repozytorium plików cyfrowych, zgodne z najlepszymi standardami i wytycznymi Katalogu Dobrych Praktyk
- otworzenie nowej pracowni digitalizacyjnej wyposażonej w nowoczesny sprzęt fotograficzny i oświetleniowy. Rozpoczęcie prac digitalizacyjnych zgodnie z najlepszymi standardami i wytycznymi Katalogu Dobrych Praktyk. Zakup i stacji graficznych, skanerów, sprzętu oświetleniowego i fotograficznego. Przygotowanie dokumentu opisującego krok po kroku procedury digitalizacji w MHF
- modernizacja muzealnej bazy danych w programie Musnet, m.in. opracowanie kart katalogów Biblioteki i Archiwum, konwersja i uzupełnienie metadanych; modernizacja słowników
- zabezpieczenie konserwatorskie obiektów przeznaczonych do digitalizacji
- digitalizacja 4 tysięcy obiektów – zbiory fotograficzne
- przygotowanie i udostępnienie online 4 tysięcy rekordów z wglądówkami
- pozyskanie licencji na udostępnienie kolejnych obiektów
- wprowadzenie nowych modułów na stronie www, uatrakcyjnienie treści

2012-2013
- wymiana i uzupełnienie sieci IT w pozostałych pracowniach muzeum i na klatce schodowej
- doposażenie pracowni digitalizacyjnej w sprzęt oświetleniowy i fotograficzny , m.in. zakup aparatu PhaseOne, Nikon D3200
- wyposażenie serwerowni m.in. w Macierz dyskową Qnap i Serwer dla Muzealnej Bazy danych
- digitalizacja 4600 obiektów – zbiory fotograficzne, sprzęt fotograficzny i filmowy, książki i archiwalia
- modernizacja muzealnej bazy danych, m.in. przygotowanie karty konserwatorskiej
- uzupełnienie instrukcji digitalizacji i instrukcji do opisu zbiorów o nowe procedury, dopracowanie istniejących procedur
- udostępnienie online katalogów Biblioteki i Archiwum
- udostępnienie online 4600 obiektów wraz z wglądówkami – fotografie, sprzęt fotograficzny i filmowy, archiwalia, książki, wydawnictwa
- wprowadzenie strony Szkoła Widzenia zawierającej program edukacji i rozrywki

2013 – 2014 i 2014
Prace zrealizowane w kolejnych częściach Wirtualnego Muzeum Historii Fotografii, to przede wszystkim dalsza digitalizacja i opracowanie zbiorów. Zakupiony sprzęt posłuży dokumentacji fotografii wielkoformatowej, bardzo drobnych obiektów oraz wydawnictw. W najbliższych latach planujemy położyć szczególny nacisk na popularyzację Katalogu Zbiorów Online.
- przygotowanie nowego interfejsu katalogu zbiorów online, który zawiera Galerie tematyczne
- projekt i realizacja Terminala bazy danych
- zmodernizowanie Szkoły Widzenia
- przygotowanie nowej gry
- utworzenie kolejnych stanowisk digitalizacyjnych (do pracy przy dużych formatach, do digitalizacji negatywów, do przeglądania obiektów)
- digitalizacja zbiorów (5500 obiektów zdigitalizowanych zgodnie z procedurami)
- zabezpieczenie konserwatorskie obiektów w procesie digitalizacji
- udostępnienie online 5000 obiektów wraz z wglądówkami – fotografie, sprzęt fotograficzny i filmowy, archiwalia, książki, wydawnictwa
- rozbudowanie repozytorium plików o nowe dyski, zakup oprogramowania do serwerowni
- zakup macierzy dyskowej do przechowywania archiwum plików poza siedzibą MHF
- rozbudowa i modernizacja sieci IT
- prowadzenie szkoleń i warsztatów digitalizacyjnych
 

 

Prowadzenie zadania - Monika Kozień i Marta Miskowiec
Digitalizacja - Wojciech Staszkiewicz i zespół Pracowni Dokumentacji Obrazowej
Przygotowanie i opracowanie zbiorów  - Pracownicy MHF

W załączniku: Z perspektywy 15 lat – digitalizacja i technologie IT w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (2012 r.)

Z perspektywy lat.pdf

Digitalizacja zbiorów_procedury.pdf


Z perspektywy lat.pdf

Digitalizacja zbiorów_procedury.pdf

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+