en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
domowatmosfera

Domowatmosfera
 

1/7


Projekt domowatmosfera - między wyobrażeniami a rzeczywistością, z założenia sytuujący się na styku socjologii i sztuki, łączący i przekraczający jednocześnie te dziedziny, podobnie jak granice państw, narodził się jako reakcja na uniwersalne procesy zachodzące we współczesnym świecie. 

Tempo życia, coraz szybsza wymiana informacji wchłanianych w imię funkcjonalności i specjalizacji odsłaniają coraz powszechniej bezduszną stronę naszej cywilizacji. Pogoń za postępem, karierą odsunęła na dalszy plan życie prywatne, koncentrujące się wokół domu i rodziny.

Wszystko to, potęgowane załamywaniem się tradycji oraz więzi międzyludzkich, doprowadza do braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Jednocześnie wizje świata produkowane przez wszędobylskie media przerażają coraz bardziej swą złudnością. Świat organizowany przez człowieka i dla człowieka, obojętne czy jest to Berlin, Warszawa, Praga, Londyn, staje się coraz mniej przyjazny, w związku z tym przestrzeń prywatna zaczyna nabierać ponownie znaczenie jako rodzaj schronienia.

Sztuka - tradycyjnie postrzegana jako swoisty detektor problemów świata i człowieka - i tym razem jako jedna z pierwszych zareagowała na tę nową tendencję. Obok innych zagadnień w pluralistycznej sztuce ostatnich lat, w działaniach artystycznych zaczęły pojawiać się coraz mocniej elementy prywatności i codzienności. zaanektowana została też dla tych działań nowa przestrzeń - mieszkanie (dom) prywatne.

Dom to jedno z fundamentalnych pojęć, znane i bliskie każdemu, przez co sprawiające wrażenie oczywistego. Definicja słownikowa daje się, być może, zamknąć w określone ramy, natomiast skojarzenia poszczególnych ludzi dotyczące tego pojęcia są różne, tak jak odmienne są nasze doświadczenia, wrażliwość i wiedza. Zbiorowe wyobrażenie domu pozostaje kwestią otwartą, ulegającą ciągłej ewolucji. Nie liczymy na znalezienie wyczerpującej odpowiedzi, pragniemy raczej nakłonić uczestników i odbiorców projektu do uporządkowania myśli i odczuć związanych z domem i sprowokować do stawiania pytań. Chcemy stworzyć coś na kształt otwartej i ciągle uzupełnianej ikonosfery domowej, na którą składać się będą rozmaite elementy.

Temu celowi w 2004 roku miała służyć akcja zbierania fotografii interpretujących słowo dom, a następnie prezentacja otrzymanego materiału jako wystawy-mozaiki zapełniającej ściany wybranych pomieszczeń oraz jako pokazy slajdów w przestrzeni publicznej. Dopełnieniem tych działań były wystawy i inne działania artystyczne obrazujące rolę domu w życiu różnych pokoleń i różnych epok.

Wydarzenia odbywały się w przestrzeni realnej (galerie, sklepy, puby, domy, ulice) i wirtualnej. Wykorzystywanie przestrzeni nie związanych tradycyjnie z oficjalnym obiegiem sztuki, pozwoliło na swobodniejszą i bardziej bezpośrednią ekspresję artystyczną, likwidując wyraŁºny podział na sztukę i codzienność, twórcę i odbiorcę.

W 2005 roku pojedyncze zdjęcia prezentowane były na przystankach komunikacji miejskiej.

Obecnie w ramach projektu prowadzone są badania dotyczące kulturowej roli kulinariów.


Monika Kozień
Marta Miskowiec

więcej informacji na stronie www.domowatmosfera.art.pl

 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+