en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Projekt: Legiony Polskie w fotografii

Konkurs fotograficzny LEGIONY W KOMÓRCE
 

1/2


WYNIKI KONKURSU

Laureatką Grand Prix została Natalia Bobilewicz.

W kategorii Reportaż przyznano nagrody:
I miejsce – Zespół Szkół w Przegini – praca zespołowa
II miejsce – Aleksandra Gawron z Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie
III miejsce – Aleksander Potok ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu

W kategorii Zdjęcie indywidualne przyznano następujące nagrody:
I miejsce – Jakub Gołąb, Marcelina Uryga z Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej – praca zespołowa
II miejsce – VIII Prywatne Akademickie LO z Krakowa
III miejsce – Agnieszka Błąkała z Gimnazjum Nr 32 im. Polskich Noblistów z Krakowa

Przyznano również nagrodę dla Szkoły, a zostało nią uhonorowane Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie – za największe zaangażowanie uczniów, nadesłanie największej ilości prac na Konkurs.
Również jednogłośnie sześcioma głosami uchwalono aby Szkoły z poza Krakowa – Bydlin, Limanowa, Tymbark, Chechło, Przeginia – uhonorować bezpłatnym wstępem do Muzeum (grupowo lub indywidualnie) dla uczniów i ich opiekunów (nauczyciele, rodzice) w roku wystawowym 2014/2015.
Przyznane zostało indywidualne wyróżnienie członka Jury – Marka Janczyka – dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle, którzy przysłali swoje prace na Konkurs.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

Nagrody wg wartości podzielono następująco:

Grand Prix - bony podarunkowe o wartości 500 zł

Reportaż
I miejsce - bony podarunkowe o wartości 300 zł
II miejsce - bony podarunkowe o wartości 200 zł
III miejsce - bony podarunkowe o wartości 100 zł

Nagrody indywidualne
I miejsce - bony podarunkowe o wartości 300 zł
II miejsce - bony podarunkowe o wartości 200 zł
III miejsce - bony podarunkowe o wartości 100 zł

Nagroda dla Szkoły bony podarunkowe o wartości 1000 zł

Wyróżnienie dla Szkoły bony podarunkowe o wartości 300 zł

Pełny protokół z posiedzenia komisji - w załączniku

Wybrane prace można obejrzeć w wirtualnej galerii


100 lat temu grupka śmiałków pod dowództwem Jozefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów na front I wojny światowej. Pierwsza Kompania Kadrowa, bo taką nazwę nosił ten oddział, stała się zalążkiem Wojska Polskiego. Ich cichy, niepozorny wymarsz, o świcie 6 sierpnia 1914 roku z Krakowa, stał się początkiem drogi, na końcu której była niepodległość Polski.
W okresie międzywojennym, na pamiątkę działań tego właśnie oddziału, organizowano Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. W komunistycznej Polsce (1945-89) marsz był zabroniony, ale w 1981 roku, powrócono, nielegalnie, do idei upamiętnienia Marszu, który wiódł z Krakowa do Kielc.
Małopolska, 100 lat temu, stała się areną zmagań wojennych. W latach 1914-15 brali w nich udział żołnierze Jozefa Piłsudskiego – Legioniści, najpierw Pierwszej Kompanii Kadrowej, a następie 1 Pułku Piechoty i wreszcie I Brygady Legionów Polskich. 

Po latach tamtych zmagań pozostały dziesiątki miejsc i czynów zapomnianych, ale także i takich o których pamięć przetrwała i jest ciągle żywa, namacalna.
Dla upamiętnienia i udokumentowania tych materialnych pozostałości po wydarzeniach sprzed wieku, jak również przybliżenie dzieciom i młodzieży tak odległej dla nich historii – Muzeum Historii Fotografii w Krakowie ogłasza konkurs Fotograficzny. 

Ideą konkursu jest wykonanie najciekawszych zdjęć z miejsc związanych z Legionami Polskimi. Na fotografiach mogą zostać utrwalone legionowe ślady, które zachowały się do naszych czasów i te, które obecne są w przestrzeni kulturowej, społecznej danej miejscowości i jej okolicy, np. uroczystości rocznicowe, działania grup rekonstrukcyjnych, kół młodych historyków itp. Tematy prac mogą być zabawne, niekoniecznie „uduchowione”. W życiu śmiech przeplata się ze łzami, a legioniści byli zwykłymi ludŁºmi, których wojna, bardzo często, oderwała od codziennego życia i jego wygód. Byli to bowiem w latach pokoju, oprócz zawodowych żołnierzy, nierzadko, wybitni naukowcy, wykładowcy akademiccy, lekarze i prawnicy, nauczyciele i inżynierowie. Byli też ludzie prości, którzy swoje miejscowe zwyczaje i obrzędy, słowem – kulturę, przenosili na front. W naszych zbiorach dużo jest zdjęć, przedstawiających żołnierzy podczas spędzania czasu wolnego np. na muzykowaniu, łowieniu ryb, biesiadowaniu lub przy zwykłych czynnościach codziennych, jak golenie czy mycie,– uchwyconych w bardzo zabawny sposób.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne oraz zespoły (klasy, koła przedmiotowe itp.). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty rejestracyjnej i przesłanie emailem lub pocztą (wraz z wykonanymi fotografiami). Prace muszą być wykonane aparatem fotograficznym będącym integralną, nierozdzielną częścią telefonu komórkowego (pod tym pojęciem rozumie się także iPhone, iPad, tablet). Każdy uczestnik indywidualny i zespołowy może nadesłać maksymalnie trzy pojedyncze, autonomiczne fotografie lub jeden fotoreportaż, składający się z maksymalnie sześciu fotografii. Prace powinny być opisane – im więcej ciekawych informacji znajdzie się w opisie zdjęcia, tym punktacja będzie wyższa. Zdjęcia oceniane będą zarówno pod względem artystycznym, jaki i technicznym.. Nagrodzone zostaną po trzy najlepsze prace indywidualne i trzy zespołowe, w kategoriach pojedynczych fotografii i fotoreportażu. Przewidujemy także przyznanie wyróżnień, a także, każdy z członków komisji oceniającej,

KARTA_REJESTRACYJNA.docx

REGULAMIN_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO.pdf

PROTOKÓŁ_Z_POSIEDZENIA_KOMISJI.pdf


KARTA_REJESTRACYJNA.docx

REGULAMIN_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO.pdf

PROTOKÓŁ_Z_POSIEDZENIA_KOMISJI.pdf

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+