en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Szkoła widzenia

Program badawczo-edukacyjno-artystyczny SZKOŁA WIDZENIA

1/4


Program badawczo-edukacyjno-artystyczny SZKOŁA WIDZENIA poświęcony jest zjawiskom związanym z szeroko rozumianym widzeniem i postrzeganiem rzeczywistości, a także tworzeniem obrazów i ich dekodowaniem. Pokazuje różne ścieżki analizowania tych jakże złożonych zagadnień. Problem poznawany jest z różnych perspektyw - tak z perspektywy optyki, jak i psychologii widzenia oraz technologii tworzenia obrazu fotograficznego.

Zagadnienia związane z widzeniem, popularnie postrzegane jako znane, oczywiste, poznane, w rzeczywistości są obszarem nie do końca rozpoznanym przez znaczną część społeczeństwa. Program SZKOŁA WIDZENIA ma na celu uświadomienie specyfiki zmysłu wzroku, jako najważniejszego źródła pozyskiwania informacji zewnętrznych oraz jego powiązań z pracą mózgu.
Założeniem programu jest jego interdyscyplinarność łącząca optykę, psychologię, antropologię kultury oraz specjalistyczną wiedzę ze świata technologii.

Program obejmuje kilka korespondujących ze sobą elementów: STRONĘ INTERNETOWĄ zawierającą zestaw gier i zabaw, WARSZTATY EDUKACYJNE dla różnych grup wiekowych i środowisk oraz PUBLIKACJĘ KSIĄŻKOWĄ.

W 2016 roku, w ramach programu SZKOŁA WIDZENIA w Muzeum Fotografii w Krakowie zorganizowana została wystawa MY(D)LENIE OCZU, która bazowała na refleksji artystów współczesnych dotyczących widzenia i percepcji. Ekspozycja została pomyślana jako wędrówka przez liczne pułapki percepcyjne, które dostarczały zwiedzającym dużo dobrej zabawy, ale jednocześnie były inspiracją do głębszej refleksji nad szeroko rozumianym widzeniem.

STRONA INTERNETOWA powstała dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach WPR Kultura+. Zawartość strony, oparta w znacznym stopniu na zdigitalizowanych obiektach muzealnych, daje kolejną możliwość upowszechniania i promocji zbiorów MHF.

PROGRAM WARSZTATÓW oraz PUBLIKACJA powstały dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

 

W 2016 roku za projekt edukacyjny "Szkoła widzenia" MHF otrzymało wyróżnienie w kategorii EDUKACJA w 36. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA.

W 2018 roku za projekt edukacyjny "My(d)lenie oczu" MHF otrzymało nagrodę główną w kategorii EDUKACJA w 38. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA.

 

 

 


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+