en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Klucz do magazynu

„Klucz do magazynu” to kompleksowy projekt różnorodnych działań bazujących w całości na zbiorach MHF. Jego celem jest zarówno zapoznanie odbiorców z różnorodnością kolekcji MHF, jak i stworzenie nowej płaszczyzny dla jej interpretacji. Wpisuje się w konsekwentnie realizowany plan rozwoju Muzeum, obejmujący wystawy, publikacje, badania naukowe, warsztaty dla różnych grup wiekowych i środowisk. Stanowi bardzo ważny element precyzyjnie realizowanej od kilku lat linii rozwojowej MHF zakładającej, obok innych podstawowych zadań instytucji muzealnej, maksymalne otwarcie na odbiorcę, przebiegające kompleksowo na różnych poziomach działalności instytucji.

Projekt rozpoczął się w 2013 roku i ma za sobą już siedem odsłon:

2013
„Zawirowania pustki” - więcej informacji
„Światło-czułe świadectwo. Skarb z Limanowej” - więcej informacji
„Efekt Φ”- więcej informacji
2014
„Legionowe kadry” - więcej informacji
2015
"Jachting" - więcej informacji
"Sdiełano w SSSR" - więcej informacji
"Niemożliwość obecności" - więcej informacji


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+