en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Fotografia tożsamości Stefana Wojneckiego

Fotografia tożsamości Stefana WojneckiegoDzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcja Muzeum Historii Fotografia wzbogaciła się o 12 unikatowych prac autorstwa Stefana Wojneckiego

Niezwykły projekt złożony z 12 prac opatrzonych wspólnym tytułem „Fotografia tożsamości” odwołuje się do rodzinnego archiwum fotograficznego, jako magazynu pamięci. Wspomnienia osobiste i rodzinne, odnalezione i zinterpretowane po latach stały się własnością publiczną, dotycząc sfery przeżyć i uczuć bliskich każdemu z nas: historii rodzinnej i wspomnień z dzieciństwa i młodości. Nie chodzi tu tylko o intymność fotografii, przeciwnie - przesłanie pracy wiąże się z ujawnieniem intensywności przenikania się prywatnych i publicznych sfer życia człowieka.
Bardzo ważne, iż fotografie Wojneckiego są jednostkowymi obiektami, unikatowymi i niepowtarzalnymi, niczym wspomnienia, którym są dedykowane.

Stefan Wojnecki (ur. w Poznaniu w 1929 r.) należy jako artysta, teoretyk sztuki, pedagog i organizator życia artystycznego do najwybitniejszych fotografów polskich 20. wieku. Działał w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym (od 1952 r.), był prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików (1985-1988), od 1978 r. przez ponad trzydzieści lat pracował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, później Akademii Sztuk Pięknych, następnie Uniwersytecie Artystycznym, w Poznaniu.


„Fotografia tożsamości” Stefana Wojneckiego

Na szczególną kolekcję prac Stefana Wojneckiego składa się 12 unikatowych obiektów opatrzonych wspólnym tytułem „Fotografia tożsamości”. Do ich wykonania autor użył fotografii przechowywanych w rodzinnym albumie. Wybrane przez Wojneckiego zdjęcia to portrety bliskich osób, sceny z szczęśliwego dzieciństwa oraz zdjęcia z wakacji powstałe około sto lat temu. Ze względu na swoją tematykę są one, pomimo upływu lat, bliskie współczesnym widzom. Kiedyś takie fotografie gromadzono w opasłych albumach, dziś ich wirtualne odpowiedniki zapełniają dyski pamięci, wciąż pełniąc funkcję cennych dokumentacji życia.
Poprzez powiększenie kadrów i ich przeniesienie na malarskie blejtramy, artysta zmienia rangę kadrów, a jednocześnie kieruje uwagę widza ku identyfikacji przedstawionych na nich osób i motywów, które dzięki temu stają się bardziej wyraziste i bliższe oglądającym. Dzięki temu,  portret malarza Wojciecha Kossaka czy rannego w wojnie polsko-bolszewickiej można odnieść nie tylko do pojedynczych osób, traktując je jako inspirację dla narracji o historii czy kulturze. Podobnie potraktować można zaskakujące ciekawostki, zdjęcia: autora z pierwszego kursu fotograficznego, wczesnego pokazu samolotowego czy słynnego transatlantyku „Stefan Batory”. Prywatne i publiczne historie łączą się w tych pracach, w przekonujący sposób podkreślając rangę jednostkowego doświadczenia i pojedynczego epizodu, szczęśliwie utrwalonego i dzięki fotografii możliwego do dalszego wykorzystania, jako źródło wiedzy czy impuls pobudzający wyobraźnię oglądającego.
Istotne, że w procesie wywoływania obrazów artysta poddał prace manipulacjom odbierającym im fotograficzną jednoznaczność i nakierowanym na zaakcentowanie nierozerwalności związku fotografii z pamięcią. Nie chodzi tu jednak tylko o wydobycie funkcji fotografii jako dowodu, lecz czytelną ilustrację nieokreśloności procesów świadomościowych, współtworzących tożsamość. Dzięki temu kolekcja Stefana Wojneckiego "Fotografia Tożsamości" oscyluje wokół tematu, który nurtuje ludzkość od starożytności po dzień dzisiejszy poszukiwanie tożsamości i próba zdefiniowania siebie. Temat poruszany we wszystkich możliwych dziedzinach nauki i sztuki, musiał pojawić się w centrum fotograficznych poszukiwań. Wojnecki zajmuje postawę artysty-badacza, podejmującego refleksję nad wpływem historii oraz odziaływań środowiskowych na kształtowanie tożsamości. Między innymi dzięki temu, projekt choć zrealizowany już kilkadziesiąt lat temu, nie stracił na aktualności. Doświadczenia związane z oczekiwaniem lepszej przyszłości oraz nadzieją rozwoju na równi ze świadomością ciągłości politycznych kryzysów i ekonomicznego niepokoju są stale obecne w społecznej świadomości. Także w naszych czasach fotografie Wojneckiego stanowią doskonałą inspirację dla refleksji ułatwiającej wyrażanie siebie wobec trudnej współczesności.

Marek Janczyk

Wszystkie zakupione prace są dostępne poprzez katalog zbiorów online MHF

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+