en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
ZAKŁÓCONE SPOJRZENIE
ZAKŁÓCONE SPOJRZENIE
FOTOGRAFIA I STRATEGIE WIDZENIA


 
ZAKŁÓCONE SPOJRZENIE
FOTOGRAFIA I STRATEGIE WIDZENIA
 
 
Redakcja:Łukasz Białkowski, Katarzyna Oczkowska 
Recenzentka: prof. dr hab. Marta Leśniakowska 
Korekta: Martyna Tondera-Łepkowska 
Korekta angielska: Karolina Kolenda
Projekt publikacji i skład: Witold Loska
Zdjęcie na okładce: Irena Kalicka, zdjęcie z cyklu Fototeatrzyk domowy (2009–2010), dzięki uprzejmości artystki
 
Wydawca: Muzeum Fotografii w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
www.mhf.krakow.pl 
www.upjp2.edu.pl 
www.wydzialsztuki.up.krakow.pl
 
© Copyright by Muzeum Fotografii w Krakowie, 2017
 
Druk: Print Group Sp. z o. o. 
ul. Mieszka I 63/64 
71-011 Szczecin 
www.booksfactory.pl
 
Rok wydania: 2017 
Nakład: 500 egzemplarzy 
ISBN: 978-83-89177-70-4
 
Publikacja powstała we współpracy i przy dofinansowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+