en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Projekt inwestycyjny - Józefitów 16

Centrum Magazynowo-Konserwatorskie i Digitalizacyjne oraz Badawcze

1/27


Inwestycja Muzeum Fotografii w Krakowie „Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego” otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

28 grudnia 2017 roku, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie przy ul. Józefitów 16 na potrzeby centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego". Tym samym ruszają prace nad realizacją projektu.

Od 1 stycznia 2018 roku Muzeum zawiesiło działania dla publiczności i rozpoczęto intensywne przygotowania do przeprowadzki zbiorów, a także biblioteki, biur i pracowni konserwatorskiej i digitalizacyjnej.

16 maja 2018 roku ostatni transport ze zbiorami Muzeum wyjechał spod budynku przy ul Józefitów. Na czas remontu zbiory przechowywane są w magazynach Muzeum Śląskiego w Kratowicach. Od połowy maja również biura i pracownie Muzeum zostały przeniesione do siedzib tymczasowych, przede wszystkim do budynku dawnego Dworca Głównego przy pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3.

4 września 2018 roku Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie Marek Świca podpisał umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Spółka Jawna Stanisław Cechini i Józef Cechini - na wykonanie robót budowlanych dla zadania. Wartość podpisanej umowy: 17,2 mln zł brutto. Termin wykonania umowy: 31.12.2019 r. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy terenu budowy i rozpoczęcie prac w budynku Muzeum przy ul. Józefitów 16.

7 września 2018 roku miało miejsce przekazanie planu budowy Wykonawcy.

Podsumowanie roku 2018 wraz z obszerną galerią zdjęć tutaj.

Więcej o projekcie poniżej.


We wtorek, 24 października 2017 roku, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisał decyzje o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do IV naboru wniosków w ramach osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się projekt modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Józefitów 16 na potrzeby utworzenia centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Całkowity koszt inwestycji to 21 274 338,82 zł, z czego koszt uzyskanego dofinansowania wyniesie 14 673 312,63 zł (resztę, jako wkład własny, pokryją środki Gminy Miejskiej Kraków). Projekt modernizacji Muzeum Fotografii w Krakowie został opracowany przez biuro projektowe Jerzy Lasoń SIMA Architektura Budownictwo w Krakowie. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na połowę 2020 roku.

Od 1992 roku siedziba Muzeum mieści się w zabytkowej willi przy ul. Józefitów 16, wybudowanej w latach 1923-1925. Podczas II wojny światowej została ona zaadaptowana oraz częściowo przebudowana przez hitlerowskich okupantów na budynek administracyjny. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, w budynku działała tzw. Prafilmówka Krakowska, uznawana za początek państwowego szkolnictwa filmowego w powojennej Polsce. Studentami tej placówki byli późniejsi wybitni twórcy filmowi, jak: Wojciech Has, Jerzy Kawalerowicz czy Jerzy Passendorfer. W 1950 obiekt przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i do końca lat 80. XX wieku działało tu biuro paszportowe.
Obecna siedziba Muzeum pełni funkcje magazynowe, biurowe, administracyjne i upowszechnieniowe, mieści ekspozycję stałą oraz wystawy czasowe, bibliotekę z czytelnią, księgarnię oraz pracownię konserwatorską i digitalizacyjną. Po kapitalnym remoncie powstanie tu nowoczesne centrum magazynowo-konserwatorskie i digitalizacyjne oraz badawcze. Będzie to przestrzeń otwarta dla specjalistów zajmujących się różnymi aspektami medium fotograficznego. Ambicją Muzeum jest stanie się żywym, wyraźnie zaznaczonym na mapie Polski i Europy ośrodkiem zajmującym się w pierwszej kolejności obrazem fotograficznym. Szeroka perspektywa badawcza oraz edukacyjna będą podstawowymi kontekstami określającymi kierunek rozwoju MHF. Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku Muzeum przy ul. Józefitów 16 to obecnie ok. 1.300,00 m2, po przebudowie ma wzrosnąć do 1.810,00 m2.

W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac adaptacyjnych drugiej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22. Po zakończeniu modernizacji i rozbudowy zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie, prezentowane tam będą wystawy stałe i czasowe. Koncepcję architektoniczną adaptacji dawnej Zbrojowni opracowało biuro projektowe LACHMAN PABICH ARCHITEKCI z Łodzi.

Na czas prowadzonej inwestycji Muzeum Fotografii w Krakowie nie zawiesza działalności. Biura i pracownie MHF zostaną przeniesione do budynku Dworca Głównego przy ulicy Lubicz. Na potrzeby działań edukacyjnych i wystawienniczych oraz bibliotekę Muzeum Fotografii w Krakowie zaadaptuje zabytkowy budynek Strzelnicy na Woli Justowskiej wraz z otaczającymi je terenami zielonymi.


Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Można to zrobić poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS[at]mr.gov.pl, lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+