en | pl
O MUZEUM WYSTAWY WYDARZENIA PROJEKTY EDUKACJA WYDAWNICTWA PRASA ZBIORY ONLINE

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
X
X


BADANIA/PROJEKTY
Mit Galicji

Projekt "Mit Galicji"
 

1/4


Projekt „Mit Galicji” przygotowywany w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest rozbudowanym przedsięwzięciem artystycznym i badawczym, którego celem jest odniesienie się do mitu Galicji na podstawie materiałów archiwalnych (fotografie) i literatury oraz przeprowadzonych w ramach projektu badań terenowych połączonych z eksperymentalnym projektem fotograficznym.

Jest próbą odpowiedzi na pytania: czy terytorium Galicji (wraz z terenami na Ukrainie) nadal postrzegane jest jako całość posiadająca wyjątkowy charakter; z jakich idei skonstruowany jest mit Galicji; jakie są jego podstawowe cechy; czy współczesna refleksja odnosząca się do miast galicyjskich (fotograficzna lub literacka) przypomina tę historyczną; czy pojęcie Europy Środkowej określające terytorium pokrywające tereny historycznej Galicji, przejęło rolę tożsamościowotwórczą (tworzenia nowej tożsamości) i z jakich elementów ideologicznych jest ona tworzona. W ramach projektu prowadzone będą badania dotyczące historii obrazowania – specyfika fotografowania (portretowania) miasteczek galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku oraz porównawcze zestawienie materiału archiwalnego z fotografiami wykonanymi w ramach projektu nowej dokumentacji autorstwa Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłko.

Efektem finalnym badań jest publikacja zatytułowana "Galicja. Opowiadac dalej?"

Projekt współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego.

Monika Kozień
Marta Miskowiec


do góry
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
© Copyright MHF w Krakowie, 2019
Design: teren prywatny
Design: teren prywatny
Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+